Ordförande: Kurt Nordström 070 5734023 [email protected]

Sekr: Anna-Karin Larsson 0155-241552 [email protected]

Kassör: Gunilla Nordström 073 0619923 [email protected]

V. ordf: Curt Ahlberg 070 2445614  [email protected]

Organisationsnummer: 8024214747

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]