Styrelsen 2024:
Ordförande Per Gillenius  (aktiv)
V. ordförande Ann-Sofie Ludvigsson
Sekreterare Ann-Sofie Ludvigsson
Kassör Peter Holmer
V. Kassör Elisabet Magnusson
Ledamöter 
   Anders Werner
   Gert Andersson
   Peter Holmer
   Tommy Hansson
    Ann-Sofie Ludvigsson
    Patrik Edmundsson
    Fred Thuresson
    Torbjörn Wendt
    Elisabet Magnusson
Suppleanter
      Arnold Andreasson
      Kalle Hall
      Kjell Andersson

Örtagårdskommitén
      Kjell Andersson
      Arne Nilsson
      Åke Johansson

Revisorer
   Mats Ekedahl
   Jan-Erik Ekberg


 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]