Lotsarkivet Gamla Oxelösund


Hävringe på tidigt 1900-tal. Från vänster lotsarna Ivar Åhlström, Claes Herman Asplund, Carl Janse, Carl Ördén och JE Karlström.

Lotsarkivet består av Anders Frömans skrifter och insamlade information om lotsning och lotsarnas liv vid Hävringe och Oxelösund.

Hembygdsföreningens inventeringar, bilder, filmer och skrifter med anknytning till lotsarnas liv finns i Lotsarkivet.

Forskarrum och utställning finns i Mästerlotsens skärgårdsrum. Gamla Oxelösundsvägen 23, Gamla Oxelösund.

Frömans donation får därmed en slutlig lösning som uppfyller ambitionen att den insamlade informationen om lotsverksamheten och lotsarnas liv finns tillgänglig. I Gamla Oxelösund påminner namnen på gator, kvarter och platser om lotsarnas liv och verksamhet. På Kulturstigen finns informationsskyltar med bilder och information om Gamla Oxelösund.

Sandvikens lotsby i Gamla Oxelösund

Lotsarkivet på Mästerlotsen i Gamla Oxelösund kan bokas för hembygds- och släktforskning.

Frågor om Lotsarkivet och skrifterna kan ställas till Skärgårdsgruppen genom att skicka e-post till [email protected]

 

 

Lotsarkivet - Bilder


Editerad av: Christer Marklund (2020-01-09 20:17:08)
Editerad av: Christer Marklund (2020-10-10 16:09:47)