Om oss


Överums Hembygdsförening bildades på initiativ av överingenjör Gösta Klemming vid AB Överums Bruk. Den 3 mars 1960 kallades intresserade till bildandet av en Hembygdsförening i Överum till möte i Vallonen den 16 mars 1960.

Av Hembygdsföreningens första protokoll framgår att Överums Hembygdsförening föddes vid detta sammanträde under ordförandeskap av Gösta Klemming och med Sven Millerfelt vid protokollet. En interimsstyrelse valdes som bestod av ordförande Gösta Klemming samt ledamöterna John Carlsson, Elis Åström, Gunnar Lindberg och Sven Millerfelt.

 

 

STYRELSE

Ordförande               Douglas Blomberg      070 647 37 40     [email protected]

Kassör                        Johnny Gustavsson     070 347 33 55      [email protected]

Sekreterare               Amalia Svensson                                        [email protected]

Ledamot                    Ana G Jara                                                    [email protected]  

Ledamot                    Claes-Göran Klampe                                  [email protected] 

Suppleant                  Louise Samuelsson                                    [email protected]  

Suppleant                   Margareta Engquist   070 974 28 02      [email protected]                                
 

 

 

 

Skickades från E-post för Windows 10

 

Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.www.avast.com
Avsnitt för bifogade filer