Om oss


Överums Hembygdsförening bildades på initiativ av överingenjör Gösta Klemming vid AB Överums Bruk. Den 3 mars 1960 kallades intresserade till bildandet av en Hembygdsförening i Överum till möte i Vallonen den 16 mars 1960.

Av Hembygdsföreningens första protokoll framgår att Överums Hembygdsförening föddes vid detta sammanträde under ordförandeskap av Gösta Klemming och med Sven Millerfelt vid protokollet. En interimsstyrelse valdes som bestod av ordförande Gösta Klemming samt ledamöterna John Carlsson, Elis Åström, Gunnar Lindberg och Sven Millerfelt.

 

 

STYRELSE

Ordförande               Lars Landstedt            070 572 36 00 [email protected]

Vice ordförande        Johnny Gustavsson    070 347 33 55 [email protected]

Kassör                        ANA Gutierrez Jara      072 033 56 95 [email protected]

Sekreterare                Guje Svensson            070 292 02 53 [email protected]
 
Ledamot                     Vakant 

Suppleant                   Jenny Svensson          070 297 09 60      [email protected]

Suppleant                   Margareta Engquist   070 974 28 02      [email protected]                                
 

 

 

 

Skickades från E-post för Windows 10

 

Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.www.avast.com
Avsnitt för bifogade filer