Johan Jansson


Arrendator i Hovberga Nr 1 3/4 mtl + Nr 2 3/8 mtl, Östervåla. Ägare Gysinge Bruk AB.
Hemmansägare i Hov, Östervåla från 1902-11-21.