Styrelsen 2023


 

ORDINARIE LEDAMÖTER 2023 enl. årsmötet 2023-04-15. 

Ordförande: Rolf Pettersson, Vreta Klosters Hbf. Tel: 013-660 77, 073-346 49 04. E-post:

Vice ordf: Vakant tills vidare.

Kassör: Åke Andersson, Björsäters Hbf. Tel: 070-303 73 92. E-post: [email protected]

Sekreterare: Jesper Ström, förbundskansliet (OBS: adjungerad sekreterare). 0761-03 11 39. E-post:

ÖVRIGA ORDINARIE LEDAMÖTER:

Birgitta Hertin, Risinge Hbf (även försäkringsombud). Tel: 0703-24 53 33. E-post:
Ann-Kristin Eriksson, Vreta Klosters Hbf. Tel: 073 -537 07 82. E-post: angriweri(snabel-a)gmail.com  
Bengt Johansson, Västra Husby Hbf. Tel: 070-534 19 14. E-post:
Lars E Sandström, Landeryds Hbf. Tel: 070-603 13 73. E-post: lars.sandstrom41(snabel-a)gmail.com 
Hans Nilsson, För. Gamla Linköping. Tel: 073-02 94 685. E-post: nilssonhistoria(snabel-a)gmail.com

Suppleanter:
Ola Bixo, Studieförbundet Vuxenskolan (även studieansvarig). Tel: 0708-29 08 08. E-post: [email protected]
Eva Håkansson, Bråbo Hbf. Tel: 070-749 88 00. E-post: eva.hakansson(snabel-a)omsorgsgruppen.se 

Revisorer:
Håkan Johansson, Landeryds Hbf. Tel: 0703-13 63 41. E-post: hakan.fv.johansson46(snabel-a)gmail.com
Björn Karlsson, Landeryds Hbf, Tel: 0702-96 02 57. E-post: bjornkarlsson(snabel-a)outlook.com 

Revisorssuppleanter:
Eva Johansson, Föreningen Linköpings Ekopark, Tel: 013-15 88 55. E-post: eva158855(snabel-a)gmail.com
Karin Skärby, Kisa-Västra Eneby Hbf. Tel: 0706-83 12 44.  

Valberedning:
Barbro Åhlström-Bragée, Kisa-Västra Eneby Hbf, Sammankallande. Tel: 0494-410 17, 0708-60 55 43. E-post:
Nils-Holger Carlson, Ask-Ekebyborna Hbf, Tel: 0705-38 12 44. E-post:
Albin Lindqvist, Ringarums Hbf. Tel: 070 990 1221.

Adjungerad: Vakant, Östergötlands museum.

Kontaktperson i Sveriges Hembygdsförbund: Conny Sandberg,  Tel: 073-806 47 48, E-post:

 

STYRELSEMÖTEN 2023: 7 feb, 14 mars, 3 maj, 7 juni (kl. 17:30), 15 aug, 19 sept, 14 nov (alla kl. 14:00). 

RESERÄKNING ÖHF: Ladda ner den här:

Förening:

Östergötlands Hembygdsförbund

Skapad av: Jesper Ström (2017-11-02 00:00:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jesper Ström (2023-10-27 10:03:03) Kontakta föreningen