Styrelsen 2022


 

ORDINARIE LEDAMÖTER 2022 enl. årsmötet 2022-04-24. Protokoll finns HÄR:

Ordförande: Rolf Pettersson, Vreta Klosters Hbf. Tel: 013-660 77, 073-346 49 04. E-post:

Vice ordf: Vakant tills vidare.

Kassör: Åke Andersson, Björsäters Hbf. Tel: 070-303 73 92. E-post: [email protected]

Sekreterare: Jesper Ström, förbundskansliet (OBS: adjungerad sekreterare). 0761-03 11 39. E-post:

ÖVRIGA ORDINARIE LEDAMÖTER:

Birgitta Hertin, Risinge Hbf (även försäkringsombud). Tel: 0703-24 53 33. E-post:
Bengt Johansson, Västra Husby Hbf. Tel: 070-534 19 14. E-post:
Fredrik Blomberg, Risinge Hbf. Tel: 0709-26 23 34. E-post:
David Fogelberg, Östra Eds Hbf. Tel: 070-523 30 69. E-post:
Lars E Sandström, Landeryds Hbf. 

Suppleanter:
Ann-Kristin Eriksson, Vreta Klosters Hbf.
Christer Schmiedt, Landeryds Hbf. 

Revisorer:
Håkan Johansson, Landeryds Hbf. Tel: 0703-13 63 41. E-post: hakan.fv.johansson46(snabel-a)gmail.com
Björn Karlsson, Landeryds Hbf, Tel: 0702-96 02 57. E-post: bjornkarlsson(snabel-a)outlook.com 

Revisorssuppleanter:
Eva Johansson, Föreningen Linköpings Ekopark, Tel: 013-15 88 55. 

Valberedning:
Barbro Åhlström-Bragée, Kisa-Västra Eneby Hbf, Sammankallande. Tel: 0494-410 17, 0708-60 55 43. E-post:
Nils-Holger Carlson, Ask-Ekebyborna Hbf, Tel: 0705-38 12 44. E-post:
Albin Lindqvist, Ringarums Hbf. Tel: 070 990 1221.

Adjungerad: Vakant, Östergötlands museum.

Kontaktperson i Sveriges Hembygdsförbund: Conny Sandberg,  Tel: 073-806 47 48, E-post:

 

STYRELSEMÖTEN 2023, kl.17:30: 7 feb, 14 mars, 24 april, 7 juni, 15 aug, 19 sept, 14 nov.

Förening:

Östergötlands Hembygdsförbund

Förening:

Östergötlands Hembygdsförbund

Skapad av: Jesper Ström (2017-11-02 00:00:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jesper Ström (2023-01-17 13:00:44) Kontakta föreningen