Styrelsen 2020


 

ORDINARIE LEDAMÖTER 2020:

Ordförande: Rolf Pettersson, Vreta Klosters Hbf. Tel: 013-660 77, 073-346 49 04. E-post:

Vice ordförande: Karin Wassberger, Tjärstads Hbf. Tel: 070-883 37 13. E-post:

Kassör: Åke Andersson, Björsäters Hbf. Tel: 070-303 73 92. E-post:

Sekreterare: Jesper Ström, förbundskansliet (OBS: adjungerad sekreterare). 0761-03 11 39. E-post:
 

ÖVRIGA ORDINARIE LEDAMÖTER:

Birgitta Hertin, Risinge Hbf (även försäkringsombud). Tel: 0122-153 33, 0703-24 53 33. E-post:
Bengt Johansson,Västra Husby Hbf. Tel: 011-700 61/ 070-534 19 14. E-post:
Fredrik Blomberg, Risinge Hbf. Tel: 0709-26 23 34. E-post:
David Fogelberg, Östra Eds Hbf. Tel: 070-523 30 69. E-post:

Suppleanter:
Anne Marie Richardson, Väderstads Hbf. Tel: 0142-701 80, 070-332 87 58. E-post:
Lars E Sandström, Landeryds Hbf. Tel: 070 - 603 13 73. E-post:

Revisorer:
Eva Johansson, Föreningen Linköpings Ekopark, 013-15 88 55. E-post:
Carl-Jan Kälevall, Hägerstad-Kättilstad Hbf, 0494 – 201 36/ 0705 – 55 17 10. E-post:

Revisorssuppleanter:
Carl-David Söderback, Hbf Gamla Rejmyre, 011-876 88, 070-625 99 47. E-post:
Håkan Johansson, Landeryds Hbf, 0703-13 63 41. E-post:

Valberedning:
Barbro Åhlström-Bragée, Kisa-Västra Eneby Hbf, Sammankallande. 0494-410 17, 0708-60 55 43. E-post:
Nils-Holger Carlson, Ask-Ekebyborna Hbf, 013-16 20 10, 0705-38 12 44. E-post:
Nils-Gunnar Wenhov, Tjärstad Hbf, 013-424 02/ 070 – 551 63 03. E-post:

Adjungerad: Vakant, Östergötlands museum.

Kontaktperson i Sveriges Hembygdsförbund: Conny Sandberg,  Tel: 073-806 47 48, E-post:

 

OBS: MÖTESLISTA FÖR 2021 FINNS HÄR:

 

Kansliet, 2021-01-22

Editerad av: Jesper Ström (2021-01-22 12:33:51)