Om oss

Östergötlands Hembygdsförbund bildades den 4 maj 1941. Vårt huvudsyfte är att lyfta fram hembygdsrörelsens budskap och värderingar genom att främst stödja, organisera och utveckla hembygdsföreningar i Östergötlands län.

Idag (2021) är 95 hembygdsföreningar med ca 18.000 medlemmar anslutna till förbundet. Se länken "Hitta förening" uppe till höger på sidan! Vi arrangerar bl.a. konferenser, seminarier och kurser, och är en remissinstans på länsnivå.

Se gärna kalendern för aktiviteter eller sidan aktiviteter & verksamhet.

Vi ger även ut medlemstidningen Östergötlands Hembygdsblad 4 ggr om året.

På denna sida hittar ni vår styrelse:

Vårt organisationsnr: 82 20 02 – 2712
Vårt bankgironr: 475 – 9700
Vårt Swish-kontonr: 123 125 69 99

Image