Rodarve hembygdsgård


 

Tore Jakobssons fastighet Rodarve 1:2 testamenterad till hembygdsföreningen

Östergarn - Gammelgarns Hembygdsförening är sedan 5 september 2008 ägare till fastigheten Rodarve 1:2. Det är ett mycket värdefullt arv efter Tore Jakobsson, allmänt kallad "RodreTore". Gårdscentrum ligger ovanför Herrvik, strax innan backen ner till hamnen. Skylt Hembygdsgård visar infart till gården.

Mangårdsbyggnaden är byggd i gotländsk kalksten med ursprung från 1600-talet och interiördetaljer från 1700-talet och 1800-talet. Ett bakbygge till huset
är tillbyggt på 1950-talet. En stor ladugårdsbyggnad hör till gården liksom två
flygelbyggnader varav den ena har hög ålder (möjligt ursprung 1500-tal) samt
magasinsbyggnad och en gammal stenbyggd smedja.

Renovering av mangårdsbyggnaden har hittills skett i etapper. Eget vatten
och avlopp har införts och och centralvärme har tillkommit under senare
delen av 1900-talet. I salen, förstugan och vardagsrummet är golven renoverade
på 1980-talet. Centralvärmen har bestått av oljepanna/vedpanna med
ansluten ackumulatortank. Elinstallationen i den äldre delen är från
1940-talet, i bakbygget något senare.

Till fastigheten hör tre markskiften om totalt cirka 40 hektar. Ett skifte runt
byggnaderna, hemskiftet, om cirka 14 hektar, ett, cirka 10 hektar, öster vägen
från Herrvik mot  Sande, cirka 800 meter söder stora vägen. Det tredje
skiftet, cirka 15 hektar, ligger 200 meter väster vägen som går mot Sysne, cirka
halvvägs fram till havet. Delar av detta skifte är utarrenderade med
förutbetalda långtidskontrakt. Hemskiftet är utarrenderat till jordbruk.

För att förvalta fastigheten har föreningen utsett en särskild arbetsgrupp.
Gruppen har sedan sommaren 2008 vårdat fastigheten och i första hand förberett och genomfört åtgärder för att säkra den mot skadliga händelser. Många frivilliga har ställt upp och fortsätter att bistå med arbetsinsatser.

Den 19 oktober 2008 visades de nystädade lokalerna med Öppet hus och samkväm för alla medlemmar. 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013 har föreningen inlett och i flera fall slutfört renoverings- och utvecklingsarbeten av
gården för att anpassa byggnader och omgivning för de behov och krav på
funktioner som kan krävas för dess användbarhet som hembygdsgård.
Dessa arbets- och ekonomiska insatser fortsätter. Exempel på vad som
gjorts för underhåll och renovering av fastighetens byggnader - framförallt mangårdsbyggnaden - är dräneringsarbeten, takomläggning, vindsisolering, rökkanalsrenoveringar,  flyttning+omsättning av kakelugn, kamininstallation, jordvärmeinstallation mm. Salen har renoverats och återskapats till c:a 1850-talsstil.

 

Föreningsmedlemmar arbetar med genomgång av inventarier; mycket lösöre med många intressanta föremål inventeras och tas om hand varav en hel
del kommer att visas i ett blivande gårdsmuséum. Tyger har tvättats och sorterats.
Papper och handlingar gås igenom varav en del har lämnats till Landsarkivet mot kopior. Tore Jacobsson sparade mycket av ting han kom att äga och råda över.

Styrelsen har fastställt namnet Rodarve Hembygdsgård.

/Sture Ärlebäck. Björn-Erik Lindblom/

Förening:

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening

Skapad av: (2012-10-29 11:56:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening (2019-01-08 20:48:59) Kontakta föreningen