Ordförande: Håkan Berglin, 0291-213 57, 070-347 01 18,
e-post:  [email protected]

Sekreterare: Mona Zander, 0291-310 07,  070-318 71 92
e-post:  [email protected]

Kassör: Inga-lill Gavell, 0291-210 40,  070-268 71 92
e-post:  [email protected]

Ledamöter:

Lennart Larsson,  0291-205 01,  070-572 05 01
e-post:  [email protected]

Alvar Olsson, 0291-204 31,  070-583 49 13 
e-post:  [email protected]

Agneta Engvall,  0174-524 144
e-post:  [email protected]

Niklas Bohlin,  073-383 36 57
e-post: [email protected]

Olof Våhlin,    070-320 14 87
e-post: [email protected]

Husmödrar 

Margit Wedin, 0291-200 35,  070-378 80 51
e-post:  [email protected]

Inger Lindfors, 0291-300 91,  070-390 98 80
e-post: [email protected]

 

Vill du bli medlem?

Det kostar mycket att bevara våra byggnader. Med din medlemsavgift bidrar du till att bevara vårt unika kulturarv.

Medlemsavgiften är 200:- per familj, vi vill ha namnet på samtliga familjemedlemmar. Enskild medlem kostar 100:- och för pensionär 50:-

Du betalar avgiften till vårt bankgirokonto i Sala sparbank, nummer 592-0962  eller swishar till 123 224 28 08.