Om oss

ÅRETS PROGRAM HITTAR DU HÄR

 

Vår förening är Norrlands sydligaste hembygdsförening och har funnits sedan 1918. Vår största uppgift är att bevara byggnaderna i Koversta gammelby där de äldsta husen byggdes på 1700-talet.

Föreningen verkar inom hela gamla Österfärnebo socken vilket innebär...

Läs mer >

Nyheter

Under hösten har vi varit några som samlats i Koversta och utfört diverse sysslor utöver det som gjordes på städdagen.

  • Ny gärdesgård runt Ollas på åsen är uppsatt.

  • Upplag av gamla tegelpannor har sorterats, lagts på pall och flyttats.

  • Byte av trasiga tegelpannor har gjorts på samtliga hus. Stora tröskladan har fått nya...

Läs mer >

Arkivens dag på biblioteket lördagen den 12 november 13-16.

Årets nationella tema är "Myter och mysterier" och vi har plockat ur lite spännande "skrömt" från våra Österfärneboarkiv. Några axplock ur vår utställning:

  • Skatten i Åsberg
  • Vad spelar i skogen mellan Mattön och Seveds kvarn?
  • Sagan om Östanborg, vår egen borg ute i Dalälven
  • Mölklacken på...

Läs mer >


 Ekonomiskt bidrag från Jordbruksverket har möjliggjort, att vi kan göra nödvändiga renoveringar av flera byggnader i Koversta Gammelby. Bedömningar och prioriteringar av vad som behöver åtgärdas är gjorda av byggnadsantikvarie vid Länsmuseet Gävleborg. Diarienummer 2021-7 / 310.

Arbetena kommer att pågå under hösten 2022, med fortsättning under våren 2023. Bidragsbeviljade åtgärder ska...

Läs mer >

Jordbruksverket
Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Årsmöte 2023

12 mars 2023 14:00 - 12 mars 2023 16:00

Föreningens årsmöte sker söndagen den 12 mars kl 14.00 i Bygdegården, Färnebovägen 781 ( utmed väg 272 ).

Mer info kommer.

Alla medlemmar välkomna!

Läs mer >