Lövsta


Det som en gång var torpet Lövsta, dagsverkstorp under Dyvik, hittar vi resterna efter ca 1,5 km österut från Dyviks Herrgård. Torpet nämns första gången 1650 i en mantals-längd. Det som finns kvar idag av torpet är en grop efter den gamla källaren samt den nedrasade skorstensstocken, som ju då också kan säga oss var själva torpet låg.

Platsen för torpet har varit lite grand i skydd av bergssluttningar både mot norr och öster. Söderut brer numera öppen ängsmark ut sig. Där kan vi förmoda att torparen haft en liten täppa att odla på. Växter som finns idag är ask, ek, tall, skogstry och måbär.

Efter 1880 försvinner Lövsta ur husförhörslängdenra. Siste torpare var Anders August Öman.

 

 

Image

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Ändrad av: Gerhard Nuss (2019-04-11 19:30:47) Kontakta föreningen
Skapad av: Carl-Göran Backgård (2019-04-08 13:05:26) Kontakta föreningen