Gumrarö


GumraröTorpet Gumrarö, dagsverkstorp under Åby, ligger en knapp kilometer nordost om Domaruddens friluftsgård invid Gumrasjön. Det nämns första gången 1687 i en husför-hörslängd (LI:1) och har även kallats Gumrarn eller Gummeran.

Det finns inte något kvar av det gamla torpet. Idag står där ett hus av yngre datum, säkert byggt på 1900-talet. Inga andra byggnader tillhörande torpet finns heller kvar. Ladugården revs under senare delen av 1900-talet för att ge plats åt moderna villor. En jordkällare kan möjligen vara av äldre datum. Men om man tänker sig hur det en gång såg ut, så har torparen och hans familj bott i en vacker miljö med utsikt över Gumrasjön och hagar och åkertegar runtom. Kanske kunde man ibland få en och annan abborre på tallriken om fisket var lyckat.

Det finns inte så mycket gammal växtlighet kvar runt ”huset av idag”. En stor och ståtlig ask och ett fruktträd är nog de äldsta trädet. Andra träd och växter är planterade i modern tid.

 

         

Torpare på Gumrarö

Nr Torpartid Torparfamilj Födelseår Anm
1 1735-1742 Hindrich Hindrichson Före 1710-1740  
2 1742-1753 Daniel Andersson    
3 1756-1769 Mats Persson 1717 från Storhagen
4 1770-1779 Lars Ersson 1706 från Sjökarby
5 1784-1788 Jan Larsson 1736  från Åby
6 1856-1860 Johannes Nilsson 1823 Gillberga, Karlstad
7 1861-1884 Johan Johansson Björk 1831 Hjo
8 1884-1890 Karl Enoch Hansson 1838 Österåker
9 1891-1908 Johan Johansson Björk    
         

 

 

Faktaruta

Torpets namn: Gumrarö
Fastighetsbeteckning: Gumrarö 3:8
Adress: Gumrarövägen 90
Art: Dagsverkstorp
Gård: Åby
Tidigast belagt: 1640
Källa: Margretelunds kartbok
Upphörde som torp: 1908
Siste torpare: Johan Johansson Björk
Nuvarande användning: Bostad
Inventerat: 2011 av ÖHF:s torpgrupp

 

Familjedata (pdf)

Se Gumrarö på den interaktiva kartan

Gumrarö

Tillbaka till listan över torp i Österåker

 

 

 

 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-23 12:47:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-07-27 18:56:56) Kontakta föreningen