Granmyran


GranmyranVid den gamla vägen mellan Stava och Täljö, numera en del av Blå leden, ligger resterna av torpet Granmyran. Vid uppfarten till torpet står en ståtlig gran med två stammar. Torpet har legat högt i en solig glänta och spår efter vattenkällan syns vid den närbelägna bäcken.

Torpet, som har tillhört Stava gård, förekommer i skrift första gången 1738 och upphör som torp omkring 1900.

Det syns tydligt att det har funnits odlad mark runt torpet och vid husgrunden växer fortfarande syren- och krusbärsbuskar. Backtimjan och vintergröna har frikostigt brett ut sig på och intill de gamla grundstenarna. En ladugård och andra uthus bör ha funnits i anslutning till torpet men det har inte gått att upptäcka var de låg.

Familjedata (pdf)

Faktaruta

Torpets namn: Granmyran
Fastighetsbeteckning: Stava 4:2
Adress: -
Art: Dagsverkstorp
Gård: Stava
Tidigast belagt: 1738
Källa: Österåkers kyrkoarkiv A I:1
Upphörde som torp: 1900
Siste torpare: Olaus Lundqvist
Nuvarande användning: Skogsmark
Inventerat: 1998 av ÖHF:s torpgrupp


Granmyran

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-23 12:43:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gerhard Nuss (2019-03-25 20:17:54) Kontakta föreningen