Bränsle


Bränsle

Familjedata (pdf)

Faktaruta

Torpets namn: Bränsle
Fastighetsbeteckning: Prästgården 1:1
Adress: Bränsle
Art: Dagsverkstorp
Gård: Prästgården
Tidigast belagt: 1748
Källa: Österåkers kyrkoarkiv A I:3
Upphörde som torp: 1939
Siste torpare: Otto Paul Eriksson
Nuvarande användning: Klubbhus
Inventerat: 1991 av ÖHF:s torpgrupp


Bränsle-karta

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Editerad av: Gerhard Nuss (2019-03-24 09:45:02)