Lillsjöberg


LillsjöbergTorpet Lillsjöberg under Åsättra ligger i östra kanten av Åsättra by, c:a 500 m från väg 276. Stugan ligger på en liten höjd, omgiven av stora askträd. Namnet kan knytas till sjön Lillsjön som ligger i närheten samt den något bergiga terrängen. En liten bäck rinner strax nedanför torpet och bakom den tar berget vid. Det mesta av växtligheten består av buskar av olika slag.

Första gången Lillsjöberg nämns i kyrkböckerna är 1861. Siste torpare var Karl Johan Alfred Petersson som hade det till 1904. Några spår efter uthusgrunder syns inte. Det enda uthus som finns där i dag är förmodligen av nyare datum.

Vi har inte kommit i kontakt med nuvarande ägare och därför inte haft möjlighet att studera stugan invändigt.

Faktaruta

Torpets namn: Lillsjöberg
Fastighetsbeteckning: Åkers-Åsättra 1:32
Adress: Åsättravägen 16
Art: Dagsverkstorp
Gård: Åsättra Oppgård
Tidigast belagt: 1861
Källa: Österåkers kyrkoarkiv A I:20A
Upphörde som torp: 1904
Siste torpare: Karl Johan Alfred Petersson
Nuvarande användning: -
Inventerat: 2012 av ÖHF:s torpgrupp


Torpare på Lillsjöberg
1861              Israel Jansson
1866-1892    Israel Jansson
1892-1904    Karl Johan Alfred Petersson

 

Familjedata (pdf)

Karta

Se Lillsjöberg på den interaktiva kartan.
Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-22 20:05:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-08-13 18:11:13) Kontakta föreningen