Lillsättra


LillsättraTorpet Lillsättra, en gång dagsverkstorp under Åsätra Storgård, ligger utmed väg 276 strax innan Åsätra by, om man kommer söderifrån. Det är beläget ca 500 m från stora vägen alldeles invid skogsbrynet. Står man vid platsen för torpet, som ligger i en sluttning, brer åkrar och ängar ut sig framför en.

Lillsättra omnämns i kyrkböckerna första gången 1801. Av själva torpet finns inget kvar idag. Det försvann (revs eller förföll) efter 1936 när det boningshus som står där idag byggdes. Den gamla torpgrunden, som ligger ca 50 m NV om nuvarande bostad, ser man dock rester av, speciellt den nedrasade spiselhällen. Det har även funnits en ladugård tillhörande torpet, men var den har legat vet vi inte, då det inte finns några synliga grunder. Runt torpet växer syrener, vintergröna och diverse lövträd. 

Den siste torparen på Lillsättra var Frans Wilhelm Gustafsson, vars son Emil var byggmästare och tillverkade bl a orgelpipor.

Familjedata (pdf)

Faktaruta

Torpets namn: Lillsättra
Fastighetsbeteckning: Hjälmsättra 1:1
Adress: Lillsättra 8
Art: Dagsverkstorp
Gård: Hjälmsättra
Tidigast belagt: 1801
Källa: Österåkers kyrkoarkiv A I:9A
Upphörde som torp: 1916
Siste torpare: Frans Vilhelm Gustafsson
Nuvarande användning: -
Inventerat: 2014 av ÖHF:s torpgrupp

 

Torpare på Lillsättra
1871-75
Johan Peter Persson
Frans Vilhelm GustafssonLillsättra-karta

Lillsättra vy mot österVy från torpgrunden mot öster

Se Lillsättra på den interaktiva kartan.

Tillbaka till listan över torp i Österåker

 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-22 18:54:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-08-09 21:39:22) Kontakta föreningen