Nybygget under Svinninge


Nybygget u SvinningeNära det gamla färjeläget vid Nantes ligger Nybygget som med sitt fantastiska läge vid Resaröström måste ha varit en mycket bra plats för en torpare. Med ängar som dels sträcker sig ner mot sjön, dels (västerut) åt det håll där nuvarande båtvarv ligger.  Torparen har även haft möjlighet till fiske, som säkert varit ett tacksamt tillskott.

Markens bördighet ser vi bevis på ännu idag. Det är en frodig växtlighet runtomkring och äppelträden i trädgården dignar av frukt. Nybyggets ägor ligger på båda sidor om Nantesvägen och marken på den övre delen hyser en liten stuga, som med sin placering skulle kunna vara det ursprungliga torpet. Den är visserligen tillbyggd, men grunden ser delvis mycket gammal ut. Där finns också rester av en nedrasad källare samt grundrester till ett eventuellt uthus/fähus. Runt den lilla stugan växer bl a en tät syrenhäck, äppelträd och småbuskar.

Där det stora boningshuset nu ligger har dock inte den gamla torpstugan legat. Nybygget blev gård 1873 då den inköptes av nuvarande ägares farfarsfar. Nybygget består även av tre ytterligare hus. Två ”flyglar” varav särskilt den ena verkar vara av äldre datum, men också av ett annat boningshus som dock är i behov av upprustning. Det senare har under 1900-talet hyrts ut till sommargäster. Tidigare fanns även ladugård/lada på Nybygget, men den är för länge sedan riven. Kvar finns rester av den.

Siste torparen var Erik Andersson.

Torpare på Nybygget under Svinninge
omkr 1709    Per Davidsson
-1743             Anders Ersson
1743-1744    Anders Jansson
1744              Kristofer Andersson
1744-1766    Jan Ersson
1766-1773    Jan Jansson
1773-1777    Per Andersson
1777-1804    Anders Jansson
1804-1810    Anders Andersson
1810-1821    Stina Olsdotter
1826-1856    Erik Andersson

Familjedata (pdf)

Faktaruta

Torpets namn: Nybygget
Fastighetsbeteckning: Svinninge 1:80
Adress: Nantesvägen
Art: Dagsverkstorp
Gård: Svinninge
Tidigast belagt: 1709
Källa: Österåkers kyrkoarkiv C:2
Upphörde som torp: 1856
Siste torpare: Erik Andersson
Nuvarande användning: -
Inventerat: 2005 av ÖHF:s torpgrupp

 

Nybygget

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Carl-Göran Backgård (2019-03-22 15:47:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gerhard Nuss (2019-04-11 19:36:04) Kontakta föreningen