Nytorp


NytorpI nordlig riktning från Österåkers kyrka räknat ligger Nytorp, dagsverkstorp under Prästgården. Torpstugan är placerad på en liten kulle och omges av en uthuslänga bestående av vedbod, vagnslider och hönshus. En källare finns som är till hälften ingrävd i en forngrav. Bakom huset står ett fristående "hemlighus". Grunden till ladugård, svinhus och lada är ännu synliga.

En liten bäck rinner genom Nytorps marker och intill den finns en verkstad. Växtligheten runt själva torpet består mest av syrenbuskar och lövträd.

Siste torpare var Erik Gustafsson.

Familjedata (pdf)

Faktaruta

Torpets namn: Nytorp
Fastighetsbeteckning: Prästgården 1:22
Adress: Nytorp
Art: Dagsverkstorp
Gård: Prästgården
Tidigast belagt: 1759
Källa: Österåkers kyrkoarkiv A I:3
Upphörde som torp: ca 1930
Siste torpare: Johan Vilhelm Bergvall
Nuvarande användning: Permanentbostad
Inventerat: 1991 av ÖHF:s torpgrupp

 

Karta Nytorp

Se Nytorp på den interaktiva kartan.
Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-22 15:20:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-08-06 18:36:32) Kontakta föreningen