Sätterfjärdstorpen


På norra sidan av Sätterfjärden, på Berga gårds marker, låg fem torp från 1600-talets slut till en bit in på 1800-talet. De låg tätt och mellan de olika torparna och deras familjer tycks det ha rått stor sammanhållning. Man läser i husförhörslängderna att giftermål sker mellan torpen och att änkan eller änklingen flyttar till granntorpet. Det finns nu längre inte några spår kvar efter dem. På deras platser blev det fritidshusbebyggelse i början av 1930-talet och den har nu i sin tur er­satts av permanentbebyggelse med stora moderna villor. Genom att jämföra gamla kartor med dagens har vi kommit fram till ungefär var torpen har legat. Området är inte stort och man kan fundera över hur marken räckte till för dem alla.

På kartan över Smedby och Margretelund från 1753-54 är alla torpen utsatta. På kartan över Sätterfjärden från 1783 är torpet Vakten ("Wägten") utsatt men inget av de andra fyra. Nuvarande Badholmen är en ö och kallas märkligt nog "Wagtaholme". Hem­bygdsforskaren Henning Loggert (1898-1995) ansåg att Sätterfjärden kunde ha varit hemmahamn för en del skepp som tillhörde ledungen, dvs vår forntida försvarsorganisation. Namnet Vakten på ett av torpen skulle då kunna ha ett samband med detta, kanske som bostad för någon sorts vakt.

Se torpen på karta.

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-17 11:57:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-08-07 18:06:08) Kontakta föreningen