Svinningetorp


ImageTorpet, eller snarare resterna av det som en gång var Svinningetorp ligger vid Svinningevägen, mitt emot Svinninge gård i skogen ca 8 km från Åkersberga centrum och på en höjd bakom stora höga granar. Kikar du fram mellan granarna får du en fantastisk utsikt ner mot Svinningeviken.

På en gammal karta från 1775-76 finns, förutom boningshus, tre uthus utmärkta, varav ett måste ha varit ett fähus. De rester som finns kvar är grundstenar från boningshuset och den raserade spismuren. Nedanför i slänten mot sydost finns rester av en jordkällare eller möjligen en backstuga.

Det finns ingen uppgift om när torpet revs men det ser ut som om det var länge sedan. Siste torpare var Gustaf Jansson, 1829-44.

Familjedata (pdf)

Faktaruta

Torpets namn: Svinningetorp
Fastighetsbeteckning: Svinninge 7:1
Adress: -
Art: Dagsverkstorp
Gård: Svinninge
Tidigast belagt: 1681
Källa: Österåkers kyrkoarkiv C:1
Upphörde som torp: 1844
Siste torpare: Gustaf Jansson
Nuvarande användning: -
Inventerat: 2002 av ÖHF:s torpgrupp

 

 

 

 

 

 

Image

 

Se torpet på den interaktiva kartan.
Tillbaka till listan över Österåkers torp

 

 

 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-16 10:19:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-08-05 16:40:43) Kontakta föreningen