Hembygdsmuseet


Hembygdsmuseet är öppet varje första söndag i varje månad, kl. 11-15.
Semesterstängt juli-augusti.

I den tidigare fattigstugan vid Stenhagsvägen 45 hittar du hembygdsmuseet. Huset är från början av 1800-talet och var fattigstuga, senare ålderdomshem, fram till 1931. Fram till mitten av 1950-talet var huset familjebostad, uthyrd av kommunen. Antennfabriken Allgon blev sedan ägare till byggnaden, som då blev förråd.

Hembygdsföreningen fick på 1970-talet överta huset, som då var i rätt miserabelt skick, men inte värre än att det kunde åtgärdas. Ett gäng medlemmar i hembygdsföreningen tog sig an den gigantiska uppgiften att renovera huset och göra det användbart till museum. 1984 var det högtidlig invigning.

Ungefär samtidigt fick Hembygdsföreningen veta, att den siste av fyra syskon Åkerström på lantgården Lilla Västanberg norr om Åkersberga hade avlidit. Det var känt på bygden att deras hem inte förändrats på hundra år. Hembygdsföreningen fick överta lösöret, och det gav föreningen möjlighet att rekonstruera ett gammalt Österåkershem från mitten av 1800-talet, fullt möblerat och med många nyttoföremål!

Hembygdsföreningen har ambitionen att i museet visa dels miljöer som på olika sätt kan associeras till bondekulturen i Österåker för 100 – 150 år sedan, dels ha temautställningar med något ämne som är relevant för Österåkers historia eller utveckling.

De två första temautställningarna, som visades 2008-2011, hade rubriken "Österåkersbondens förvandling till industriarbetare och tjänsteman - 150 års näringslivsutveckling”. De ersattes 2012 av en utställning om Långhundraleden, utförd i samarbete med Arbetsgruppen Långhundraleden. Härefter följde en utställning om ”Dragoner i Österåker”. En dragon är en beriden soldat som oftast stred till fots. I januari 2016 invigdes så utställningen om ”Åkers kanal och trafiken på denna”. I januari 2017 presenterades en utställning om ”Biskopstuna”, som följdes av ett arrangemang om bebyggelsen i Österskär.

Nuvarande utställning heter "Skeenden i Österåkers kommun".

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2018-11-30 15:58:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Valentin (2022-06-28 19:25:15) Kontakta föreningen