Om oss

Föreningens verksamhet bedrivs inom det område som tidigare var Ösmo socken på södra Södertörn. Ni hittar oss på Ösmo Hembygdsgård som ligger vid Nyble i Ösmo.

Ösmo hembygdsgilles ändamål

Hembygdsrörelsen bygger på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet. Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Ösmo hembygdsgille ska i detta syfte arbeta för:

  • att kunskap om och känsla för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  • att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.
  • att värna om kulturarv, miljöer traditioner och hävdvunna seder i samband med samhällsförändringar.

Arbetet inom hembygdsföreningen och hembygdsrörelsen inbegriper allas hembygd. Sveriges hembygdsförbunds riksstämma utgör en samlingspunkt för det gemensamma arbetet.