Jutans arkiv


Ett antal dokument från 1800-talets mitt och framåt, som ofta har anknytning till såväl Jutefabrikens historia som samhällets historia. Här finns t ex köpekontrakt, som visar Oscar Björkmans köp av fastigheten, som han gav namnet "Oscarsström", och denna fastighets alla ägobyten. Tvister mellan markägare och Jutebolaget gällande vattenrätt i Nissan, ritningar på kaserner, arbetarbostäder och mycket mera.

Inför nedläggningen av fabriken i december har Oskarströms Hembygdsförening gått genom arkiv i fabriken och tagit hand om en hel del mtrl, som i nuläget bara är "grovsorterat".

En hel del material finns i Näringslivets arkiv i Halmstad under "Tasso".

Klicka på länken, så får du mera kortfattad information om vad som finns i databasen: jutans arkiv.pdf

Förening:

Oskarströms Hembygdsförening

Förening:

Oskarströms Hembygdsförening

Skapad av: (2013-01-05 12:40:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oskarströms Hembygdsförening (2021-02-27 13:26:41) Kontakta föreningen