Om oss

Vår uppgift i Hembygdsföreningen

Vår uppgift är att bevara och skydda kulturarvet i Örtomta.

Vi vill också vara en lokalhistorisk källa för de som är intresserade av Örtomtas byggnader och kulturmiljöer.

Genom föreningens årliga aktiviteter vill vi visa på och föra vidare traditioner, seder och bruk.

Vi vill också skapa mötesplatser för tidigare, nuvarande och kommande Örtomtabor.