Välkommen till vår nya hemsida!

Onsjö Härads Hembygdsförening grundades år 1936 . Drivande kraft till detta var föreningens förste ordf. Greve Carl Trolle-Bonde.
Mottot har allt sedan dess varit att värna om hembygden , genom att uppmärksamt följa vad som planeras och sker med vår hembygd i avseende kulturellt – geografiskt – miljömässigt.
Vi försöker att stimulera våra medlemmar till detta genom utbildning , resor och sammankomster.
Vi omfattar 16 kyrksocknar över ett område på drygt 400 kvadrat-km.
Vi tillhör Sveriges Hembygdsförbund och därmed Skånes Hembygdsförbund och där tillhör vi Krets 9

 
 

 

Vi utkommer givetvis med en hembygdsbok , ONSJÖBYGDEN , som omfattar två år . Denna utkom första gången 1953. 

Bilder och text på vår hemsida är Leif Persson ( administratör) upphovsman till om inte annat anges . Det är fritt fram för att använda detta mtr. för eget bruk.                                                               

                                               ¤¤¤¤¤