Om oss

Onsala är en socken rik på historia, fornlämningar och kultur. Onsala hembygdsgille har funnits sedan 1955 och förvaltar Apelröds gård, Apelröds hembygdsgård.

 
Apelröd genom tiderna
 
1600-1700-talet
Den äldsta anteckningen om gården Apelröd är från jordeboken1592 då Halland fortfarande var danskt. Apelröd bestod då av fyra gårdar. Den förste kände ägaren till en av gårdarna var Anders Olufsson som var född cirka 1620. Ett barnbarn till honom, amiralitetslöjtnant Anders Apelbom, hade tagit sitt namn efter gården Apelröd. Anders var besättningsman på ett av Lars Gathenhielms kaparskepp. Sönerna Isaac och Olof Apelbom seglade för Sederholms rederi i Helsingfors. Olof seglade på bland annat hukarejakten Sophia och brigantinen Hedvig. 1776 omkom Olof med hela sin besättning på en resa från Onsala till Cork på Irland. Brodern Isaac var skeppare på brigantinen Hedvig och på skeppet Helsingfors. 1785 blev han skeppare på den stora fregatten Anders de Bruce.
 
Isaac fick fem barn varav två söner, Alexander och Johannes. Båda sönerna seglade liksom sin far för Sederholms i Helsingfors. Johannes omkommer till sjöss.
 
 
1800-1900-talet
På 1800-talet var det skeppare Anders Lundgren från Stora Lunden som bodde på Apelröd med sin familj. Anders Lundgren hade gift sig med Hanna Lena på Apelröd 1811 och övertagit gården. Paret fick två barn. Anders seglade bland annat skeppet Margaretha. Han förliser på Nordsjön 1828 och hela besättningen omkommer. Änkan Hanna Lena drev jordbruket vidare på Apelröd fram till sin död 1844. Nu blev det Hanna Lenas dotter Helena som hade gift sig med jordbrukaren Tobias Fager från Hwickan som tog över gården. De fick fyra barn och äldste sonen Alexander övertog Apelröd. Han gifter sig med Klara Pettersson från Skällared. De får två barn. Endast sonen Charly, tionde generationen i samma släkt på Apelröd, född 1891, uppnår vuxen ålder.
 
Charly blev tidningsman och skrev för både lokala tidningar och för stockholmska Aftonbladet. Hans engagemang gällde särskilt försvars- och fosterlandsfrågor (se texten ovan). Charly blev också riksdagsman, men endast en kort tid     eftersom han dog 1928 året efter det han blivit invald i riksdagen.
 
Charly var inte gift och hade inga barn så i sitt testamente donerade han gården och all dess mark till Hushållningssällskapet i Halland. Det fanns ytterligare donationer liksom ett undantagsboende ”Hemgåvan” gällande de rum som Charly Fager själv bebott. Det innebar att ”om någon av hans kusiner och deras familjer skulle komma på obestånd” kunde de få bo i dessa rum på Apelröd.
 
Sedan 1980 är Apelröd Onsala Hembygdsgilles hembygdsgård. 2002 övertog Onsala Hembygdsgille förvaltningen av ”Stiftelsen Donationen Fädernearvet”, som fått Apelröd i gåva av Hushållningssällskapet i Halland.