Om oss

 

Nysätra Hembygdsförenings styrelse:

Ordförande Vakant

Vice Ordförande Dag Westerberg

Vice ordförande Erik Ahnqvist

Sekreterare Lennart Ekman

Kassörer Lars Wallgren och Kerstin Jonsson

övriga ledamot Olof Hansson

suppleanter  Lisa Dahlqvist, Marianne Dahlqvist, Bo Lundqvist, Bian Westerberg och Halvard Olofsson