Om oss

Föreningen bildades den 15 april 1977 och har idag cirka 180 medlemmar. Styrelsen består av: Heléne Nilsson Averland (ordförande), Sölve Karlsson (vice ordförande), Ann-Sofie Svensson (kassör), vakant (sekreterare) och Catharina Johansson (ledamot) samt Kenneth Johansson och Claes Rask som ersättare (17 mars 2024).

Nykils hembygdsföreningen bildades 15 april 1977 på initiativ av medlemmarna i ett antal studiecirklar i ämnena; Bygd i förvandling och Släktforskning. Nykils Hembygdsförening är verksam i Nykils socken som sträcker sig från Östgötaslätten i norr till höglandet i söder. Namnet Nykil kommer av delningen av socknen Kil som blev Nykil och Gammalkil. Namndelen Kil betyder utskärning i naturen. 

En central aktivitet i föreningens historia har varit de återkommande torpvandringarna som härstammar från studiecirkeltiden. Dessa vandringar har lärt många av medlemmarna historien bakom många av de torp eller torpgrunder som finns i vår bygd. Inventeringen av torpargrunderna i socknen ledde fram till boken "Torp och Backstugor i Nykil" den finns till försäljning. Hundratals är de föremål som bygdens innevånare skänkt till föreningen. Alla föremål har katalogiserats.

Barbro Ragnars forskarmödor inom det textila området har resulterat i framtagandet av Nykilstyget. Den här kulturgärningen fick som följd att en textilkommitté bildades för att komponera en sockendräkt. Dräkten visades för första gången vid årsmötet 1981. Lasse Vävare i Norrköping fick i uppdrag att väva det tyg som erfordrades för framtida bruk. Växtfärgning var ett sätt att få fram de exakta färgerna. Efter idogt arbete presenterades även en herrväst som blev ett fint komplement till dräkterna. Guldsmeden Viola Arvidsson arbetade fram dräktens halssmycke. Ytterligare ett alster blev resultat av arbetet, nämligen en duk kallad Nykilslöparen. Färgerna i Nykilstyget symboliserar skogen (grönt), rapsfälten (gult) och de röda stugorna (rött). 

1985 blev Nykils hembygdsförening fastighetsägare. Fastigheten Dalby förvärvades av föreningen från makarna Thure och Mildred Jonasson i Kättestad. Med Dalby inträdde en ny era i föreningens verksamhet. Byggnader och mark som skulle skötas. Arbetet fördelades mellan indelade rotar i bygden. Ännu idag pågår underhållsarbeten, en liten idyll har växt fram uppe vid Dalby. Sommaren 2019 borrades en vattenbrunn och rinnande vatten kunde dras in i bostadshuset.  Under 2021, 2022 och 2023 har alla byggnader rödfärgats, inklusive ladugården. 

Åke Ragnar valdes till föreningens förste ordförande 1977. Åke innehade ordförandeskapet till föreningens 20 års jubileum 1997. I mars 1997 valdes Catharina Johansson till ordförande och efter tio förtjänstfyllda år valdes 2008 Roland Johansson till föreningens tredje ordförande. 2017 firade föreningen 40-årsjubileum och i samband med jubileet gavs en bok ut (Nykils Hembygdsförening 40 år). Sedan mars 2018 är Heléne Nilsson Averland föreningens ordförande.