Om oss

   Vi är en förening som är till för dig som har ett intresse av hur det var på Nösund förr och varför det blivit som det blivit. Vi sitter på en fantastisk skatt i form av mer än 3000 gamla foton, du kanske själv har en låda med bilder som du kan dela med oss, vi har bilder från före förra sekelskiftet men det är också intressant med bilder från senare tid. Eller så har du minnen och berättelser som du kan dela eller så kan du kanske hjälpa oss och identifiera personer och händelser som vi missat. Läs mer om oss och vår verksamhet nedan och bli medlem!

Nösunds Kulturhistoriska Sällskap är en förening som försöker kanalisera det stora kulturhistoriska intresse som finns för orten Nösund. Ett flertal böcker har skrivits om orten och dess historia och det finns en stor tillgång i form av gamla foton, dokument, minnen och föremål bevarade hos Nösundsborna.

 

Föreningens syfte är att främja intresset för ortens historia genom att:

 • Organisera och katalogisera de foton och de dokument som finns på Nösund och tillgängliggöra dem för Nösundsbor och andra intresserade
 • Genomföra intervjuer med personer som har något att berätta om Nösund och dokumentera dessa
 • Fortlöpande samla in och dokumentera foton och dokument
 • Arrangera intressanta föreläsningar i samband med årsmöte och andra medlemsmöten
 • Skapa en årligt återkommande skrift om ett specifikt ämne eller person
 • Arrangera kulturvandringar i närområdet
 • Sköta och utveckla de informationstavlor som finns på Nösund med omnejd
 • Arrangera utfärder med historiskt intressanta mål
 • Arrangera fotoutställning under sommaren
 • Utveckla och förvalta föreningens hemsida och andra kanaler
 • Utgöra stöd och rådgivare för Föreningen Nösund i förvaltandet av de kulturhistoriskt viktiga byggnaderna

 

Föreningsdata:
Föreningen startades 2009 och är medlem i Bohusläns Hembygdsförbund och Sveriges Hembygdsförbund.
Föreningen förvaltar ca 3000 gamla foton, ett stort antal dokument och en del gamla föremål. Vi har satt upp ett dussin-tal informationstavlor runt om i samhället där byggnader och händelser beskrivs. 10 st årsskrifter har getts ut som täcker till exempel båttrafik, industrihistorien och en hel rad bemärkta personer.
Föreningen har 2021, 128 medlemmar, medlemskapet är personligt och medlemsavgiften är 100 kronor/år. Föreningen finansieras genom medlemsavgifter, försäljning av skrifter och gåvor.


Föreningens bakgrund:
Det kulturhistoriska sällskapet bildades av Lars Gitse och Sten Hallberg ur Föreningen Nösund. Sten Hallberg var i många år ordförande i Föreningen Nösund och han och Lars tog i början av 2000-talet upp frågan om ett separat kulturhistoriskt sällskap. Den båtutställning som arrangerades 2009, i familjen Lundh -Gitses garage inspirerade till Sällskapets bildande. 
Både Lars och Sten ansåg att det fanns ett behov av att organisera /katalogisera den skatt av foton som fanns på Nösund, och att dokumentera historien om den speciella handels- och industriort som Nösunds samhälle har varit för Orust och i viss mån även Tjörn. I tidigt skede blev även Thomas Holst involverad i arbetet och Lars o Thomas gjorde ett stort o gediget arbete med att få igång Sällskapet.
Sten Hallberg och Helge Samuelsson beskrev 1988 Nösunds historia från 1300-talet och framåt i ”Boken om Nösund”, samma år som 1988 Nösund firade 600-årsjubileum som samhälle. Bakgrunden till jubileet var att redan år 1388 finns Nösund omtalat i den norska biskopen Eysteins ”Röde Bog”. Där nämns en man vid namn Roa som hade en gård på Nydiusundi (sundet vid Nöddja = Nösund?) Nösund blev svenskt först år 1658 genom freden i Roskilde.