Rom blev öde 1923 då Lovisa flyttar

2. ROM – HÖGMOFALLET
Under senare tid har namnen Rom och Högmofallet använts på samma ställe. En del personer vill påstå att det har varit två olika ställen, men de grundmurar som idag finns kvar är belägna ca 75 (100) meter norr(ost) om triangelpunkt 182,6, Sörbytorp, har av befolkningen på Närkessidan kallats för Rom medan på Västgötasidan användes namnet Hämåfallet.

Utmärkt av Norra Vätterbygdens Hembygdsförening 1983.

Ägare: Aspa Bruk, numera Domänverket.

Efter anteckningar om torpet av Göte Hellman från åren 1778-1878 har äldre personer fortsättningsvis berättat om detsamma.

1790 ansöktes om skattläggning varvid arealen uppgavs till 2 tunnland och 16 kappland åker, 3 tunnland och 21 kappland hagmark. Aspa bruksherren kämpade mot och det blev avslag.

Många olika personer finns antecknade som boende där. Vid en syn 1878 antecknas stugan vara 32,5 fot lång, 20 fot bred och 9,5 fot hög. Den innehöll stuga, kammare och kök. /Kan ej repareras) Men troligen byggdes den om i något förminskat utrymme och den var bebodd fram till 1923 då den revs.

I mitten på 1890-talet beboddes torpet av en familj, troligtvis en änka efter en rättare vid Håkantorp. Vid möte med en torparmor, Lovisa i Lomtärn, presenterade sig änkan som Madam Nilsson med barnen Ernst, David, Birger och Hulda. Dottern Hulda var född 1885 och dog 1982. Birger känd som vedsågare i Askersund under namnet Rösa-Birger.

Under början av 1900-talet tycks det som om änkor och gamla placerades där, bl. a bodde Augusta, änka efter Otto från Rygghem i Rom. Makarna hade dessförinnan brukat gården Fallåsen. Änkan hade tre barn att dra försorg om, Oskar, Emma och Erik. Oskar, som kallades Lill-Oskar, utflyttad efter en tid. Emma gift ned Axel Erlandsson, Skytthem. Erik var uppväxt hos Oskar och Amanda i Perstorp.

År1907 fick Albert och Lovisa i Lomtärn undantag vid Rom och brukade torpet till in på 1920-talet. Efter Alberts död flyttade Lovisa åter till sin son vid Lomtärn. Stugan revs 1923 men jorden brukades ytterligare några år. I början av 1930-talet förföll gärdesgårdarna och skogen gjorde sitt intåg. Idag finns grundmurar enligt skiss

 

Källa:

Torpinventering Tiveds hembygdsförening 1983

Författare

[email protected] (2023-11-08 16:34:43)


Förening:

Norra Vättersbygdens Hembygdsförening

Skapad av: Anita Karlsson (2021-10-13 10:19:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anita Karlsson (2023-11-08 16:34:43) Kontakta föreningen