Utställningar

I vår utställningshall visar vi tillfälliga utställningar.
============================================
År 2018

Under tiden 7 juni — 24 november visar vi utställningen
RÖDLISTAT.

Utställningen handlar om föremål, företeelser, ljud, ord, seder och bruk med mera, som håller på att försvinna.

 

 

Mycket är ett minne blott.
Vi har som vanligt öppet på Västergatan 17 mån- och torsdagar kl 10-15 och
lördagar 10-14.

============================================================

Finska krigsbarn i Halland
Under mars månad visade vi en utställning om finska krigsbarn i Halland

 

 

 

 

 

 

Till följd av Finska vinterkriget (1939-1940) och Fortsättningskriget (1941-1944) kom tiotusentals finska barn till Sverige. Halland tog emot flest barn i förhållande till länets egen folkmängd. De flesta barnen kom ensamma eller tillsammans  med syskon. De fick en lapp kring halsen där det stod vad de hette och vart de skulle.
Utställningen visar människoöden där personer idag berättar om sina upplevelser som barn i ett främmande land. Du kan lyssna på deras egna berättelser.


Under tiden 1 februari — 17 maj visade vi utställningen
Gustaf Fredrik Hjortberg — vår 1700-talskändis

Gustaf Fredrik Hjortberg hade en omväxlande levnadsbana och blev så småningom en lysande representant för upplysningstiden här i våra trakter.
Hjortberg levde under åren 1724 – 1776. Han arbetade en period som präst ombord på Ostindiska Companiets fartyg och gjorde tre resor till Kina, från vilka han skrev reseberättelser.
Från 1750-talet var han kyrkoherde i Vallda församling, en tid då han med sina breda intressen enligt upplysningstidens ideal arbetade för modernisering och förnyelse inom både jordbruk och vetenskap. Under denna tid bodde han på sin gård Gustafsberg i Vallda.

I Släps kyrka hänger den mångomskrivna Hjortbergstavlan, som visar Hjortbergs familj och flera moderna föremål, som Hjortberg introducerat.

 

 

Välkomna att studera denna intressanta utställning, som visar hur Gustaf Fredrik Hjortberg arbetade som präst i upplysningstidens Nordhalland.