Skolklasser

Skolklasser, som besöker Hembygdsmuseet, tas emot med guidade visningar anpassade till barnens ålder. Alla stadier av skolklasser är välkomna. Elever i ålder 6-12 år brukar uppskatta att se en gammaldags skolsal, sitta i bänkarna och skriva med griffel på griffeltavla samt sudda med hartassen. ”Fröken” berättar om hur en skoldag för 100 år sedan kunde upplevas.

Efter att ha tagit spiraltrappan till nedre plan får barnen se en gammaldags butik och höra om expediering i denna. På samma plan berättas om äldre hantverkare såsom
–  skomakare
–  skräddare
–  smed
–  modist
–  barberare
–  möbelsnickare
En bostadsinteriör från första delen av 1900-talet visas och beskrivs.

Museet har också en historiesal med information om sten-, brons- och järnåldern och man kan få höra berättas om Kungsbackas historia.

De elever, som har matsäck med sig, kan äta vid borden i stora utställningshallen. Det brukar uppskattas, särskilt om vädret inte är gynnsamt.