Välkommen till Nordhallands Hembygdsförening och hembygdsmuseum

Vår expedition och vårt hembygdsmuseum ligger på Västergatan 17
i Kungsbacka.

Öppettider
Måndagar                kl 10.00 – 15.00
Torsdagar                kl 10.00 – 15.00
Helgfria lördagar      kl 10.00 – 14.00

Tel:                       0300-108 44
epost:                   nordh.hembygd[at]telia.com
Hemsida:             www.hembygd.se/nordhalland

Nordhallands Hembygdsförening ägs och drivs gemensamt av de tretton hembygdsgillena i Nordhalland, omfattande Kungsbacka kommun och Lindome socken.

Anm.  Ersätt [at]  med @ vid sändning av epost.

Vid senaste årsmötet fick föreningen nya stadgar. De visas via denna länken  2018 STADGAR