Välkommen till Njurunda Hembygdsförening.

Njurunda Hembygdsförening har till ändamål att inom njurundabygden förmedla stöd till kulturminnesvård, kulturhistorisk lokal – och hembygdsforskning.

Föreningen vill väcka intresse för fornminnesvård, verka för bevarande av kultur, tillvaratagande av minnen i form av sägner, musik, hantverk, och hemslöjd samt stärka känslan för hembygden och dess egenart.

Hembygdsföreningen har även ett stort utbud av Medelpadsböcker.