Om oss

Välkommen till Njurunda Hembygdsförening.

Njurunda Hembygdsförening har till ändamål att inom
njurundabygden förmedla stöd till kulturminnesvård, kulturhistorisk lokal - och hembygdsforskning.

Föreningen vill väcka intresse för fornminnesvård, verka för bevarande av kultur,
tillvaratagande av minnen i form av sägner, musik, hantverk,
och hemslöjd samt stärka känslan för hembygden och dess egenart.

Hembygdsföreningen har...

Läs mer >

Nyheter

Välkomna till Brasafton på Njurunda hembygdsgård torsdag 16 november, kl.19:00.

"Knäppgökarna" underhåller.

Servering.

Pga rådande kostnadsläge har vi höjt priset vid uthyrning. Se vidare under rubriken "hyra".

Vi har med stöd av landsbygdsprogrammet gjort följande investeringar på vår hembygdsgård.

Restaurerat ett av härbrena, byggt helt ny utomhusscen. Tjärat och förbättrat taket på skogs och flottningsmuséet, och taket över timmerkälken. "Löfblads ateljé" har renoverats och erhållit ändamålsenlig entré.

Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]