Bli medlem

Vill du bli medlem i vår förening? Skicka gärna in en ansökan till oss!

Skriv ut blankett  - Medlemskap – fyll i och skicka in till vår ordförande, adress står på blanketten.

Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten, kontakta oss med dina kontaktuppgifter - så skickar vi blankett till dig.

Ansökan kommer behandlas på nästkommande styrelsemöte.