Om oss

Nässjö Hembygdsförening bildades 1916.

Det var när buntmakaren (körsnär, pälshantverkare) J.A. Håkansson firade sin 60-årsdag den 16 januari 1916. Håkansson var varmt intresserad av fornminnen och gästerna kom då på idén att bilda en fornminnesförening till minnet av hans 60-årsdag.

En interimsstyrelse tillsattes under ledning av Albin Jansohn, J.A. Håkansson som vice ordförande, bagarmästare C. G. Grunditz som kassör och kantor Justus Andrén som sekreterare. Övriga ledamöter blev stadskamrer H Windell, godsägare Carl Svensson på Ingsberg, fabrikören Martin Klintin, köpman Elias Hemdahl och kontorsbiträdet A.G. Viberg.


Den 2 september träffades man för att bilda föreningen. Axel Ramm stadsrevisor i Göteborg och hembygdsforskare, gav föreningen dess namn Nässjö Hembygdsförening. Dess uppgift skulle bli att  ”tillvarata och bevara fornminnen i Nässjö med omnejd”.

Trettio personer anslöt sig som medlemmar. Bland andra Johan August Brinell, som enhälligt utsågs till dess förste ordförande.


Insamling

Föreningens första uppgift blev att samla in och rädda bygdens fornsaker. Några energiska styrelseledamöter åkte runt i bygderna runt Nässjö och samlade in saker.
En resa var sommaren 1921 då J.A. Håkansson och EM. Haglund åkte runt och köpte föremål. Brinell gav dem 500 kr att köpa för och ställde dessutom häst och vagn till deras förfogande.
Från början hade man ingen plats att förvara dessa föremål, så bland annat stadshustornet fick inredas till museiemagasin.


Stugflyttning

Man ville bygga en gammelgård eller hembygdspark med Skansen som förebild.
I samband med Hantverks- och Industriutställningen i Nässjö 1922 fick föreningen ett markområde kring gamla vattentornet. Landerydsstugan som Nässjö Bryggeri flyttat till Nässjö och använt som serveringslokal under utställningen, skänktes till hembygdsföreningen och blev dess första ”kulturbyggnad”.


Efter det kom:
Ryggåsstugan – 1927
Toftastugan – 1931
Ödestugu prästgård – 1933
Krogen – 1937
Ladugården – 1938
Banvaktsstugan – 1939
Handelsboden – 1951
Gästgivaregården – 1953
Stinsbostaden – 1957.