Om oss

Välkommen till Mo Hembygdsförening

Vi har som ändamål att tillvarataga, samla och åt eftervärlden bevara kulturföremål, traditioner, sägner och över huvud taget allt av kulturellt värde inom Mo socken i Gävleborgs län ägnat att minna om de människor och deras gärningar, som levat och verkat här.

Halfdan Röneseth, kyrkoherde...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Kyrkogårdsvandring på Mo kyrkogård

August 16, 2022, 6:00 PM - August 16, 2022, 9:00 PM

Mo Hembygdsförening inbjuder till KYRKOGÅRDSVANDRING på Mo kyrkogård , Mo kyrka fyller 200 år, tisdagen den 16/8 kl. 18.00. Samling vid Mo sockenstuga. Lars Nylander från Hälsinglands museum och Lennart Sandström från Mo Hembygdsförening guidar och berättar, avslutar med kaffe. Medarrangör SV Gävleborg. Välkommen

 

Läs mer >

Byvandring i Sörböle med omnejd i Mobodarne

September 17, 2022, 2:00 PM - September 17, 2022, 4:00 PM

Mo Hembygdsförening inbjuder till BYVANDRING i Sörböle med omnejd i Mobodarne lördagen den 17/9 klockan 14.00. Parkering vid Sörböle gård. Se skyltning efter vägen. Lennart Sandström berättar om de som har levat och verkat och de som bor där idag. Avslutar med kaffe. Medarrangör SV Gävleborg. Välkommen

 

Läs mer >

Kyrkkaffe på 1:a advent

November 27, 2022, 12:00 AM - November 27, 2022, 12:00 AM

Mo Hembygdsförening inbjuder till KYRKKAFFE i Mo Sockenstuga efter 1:a advents gudstjänst i Mo kyrka söndagen den 27/11. Välkommen

Läs mer >

VISA MER

VÅRA BESÖKSMÅL

Hembygdsstugorna är öppna på måndagskvällarna

2022-06-27 till 2022-08-29

HEMBYGDSSTUGORNA ÄR ÖPPNA PÅ MÅNDAGSKVÄLLARNA i samband med bilträffarna Classic Motor Monday på Mo Bygdegård. Någon ur styrelsen kommer att finnas på plats, kom gärna in och hälsa på och titta i de populära urklippsböckerna, det finns möjlighet att köpa våra böcker, skrifter och Mo fasadflagga m.m. Välkommen

 

 

 

 

 

Läs mer >