Välkommen till vår hemsida!

Hej och välkommen till Mo Hembygdsförening. Vi har som ändamål att tillvarataga, samla och åt eftervärlden bevara kulturföremål, traditioner, sägner och över huvud taget allt av kulturellt värde inom Mo socken i Gävleborgs län ägnat att minna om de människor och deras gärningar, som levat och verkat här. Ordförande Elisabet Lundwall, Hälsingmo

NYHET! Nu finns vi på Facebook, sök Mo Hembygdsförening och följ oss!

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER. EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ska stärka skyddet för den enskildes personuppgifter. Mo Hembygdsförening har ett adressregister för att kunna skicka Morovan till medlemmarna och kontrollera att medlemsavgiften har betalats. Det innehåller namn, postadress, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress. Du har rätt att ta del av vilka uppgifter som registretas om dig och även begära att uppgifter rättas, raderas eller blockeras. Hembygdsföreningen delar inte ut uppgifter från registret till externa intressenter. Om en medlem lämnar föreningen raderas namn och kontaktuppgifter. Eventuella frågor om vår behandling av dina personuppgifter ställs till föreningens kassör, Mona Olsson, 070-394 90 92.

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter