Om oss

Mo Hembygdsförening, Mobonaden

Välkommen till Mo Hembygdsförening

Vi har som ändamål att tillvarataga, samla och åt eftervärlden bevara kulturföremål, traditioner, sägner och över huvud taget allt av kulturellt värde inom Mo socken i Gävleborgs län ägnat att minna om de människor och deras gärningar, som levat och...

Läs mer >

Nyheter

All verksamhet är inställd!

Med anledning av den pågående Corona Pandemin har styrelsen beslutat att ställa in alla kommande aktiviteter under året. Vi hoppas att vi kan ta upp verksamheten igen till nästa år och då  hälsar vi alla välkomna.

Aktiviteter annonseras fr.o.m. 1/1-2020 i Söderhamns Kuriren

Mo Hembygdsförenings aktiviteter annonseras fr.o.m. 1/1-2020 under föreningsnytt i Söderhamns Kuriren

Nytryckta skrifter, Moheds Sanatorium och Utsiktstornet Kasberget

Mo Hembygdsförening har nytryckt skrifterna, Moheds Sanatorium 1991, 120kr och Utsiktstornet Kasberget 2005, 80kr