Om oss

Mellösa hembygdsförening bildades den 28 juni 1936. Föreningen disponerar sedan 1978 Domargården i Mellösa by, intill Mellösa kyrka. Medlemsantalet ligger på ca 500 stycken.

Föreningens område omfattar Mellösa socken, som innehåller orterna Mellösa och Hälleforsnäs, och är en del av Villåttinge härad.

Föreningens symbol och souvenir är mellösahjulet. Ett trähjul från ca 400 e.kr, som hittades år 1933 av lantbrukaren Holger Landerby i den igenväxta sjön Filaren. Originalet finns nu på Historiska muséet i Stockholm. Hjulet finns som pepparkakor, järnljusstakar, smycken mm till försäljning.

Verksamhet: Vandringar, sommarcafé med utställningar, torpinventering, filmvisning, föredrag mm.

Image

 

Image