Hembygdsgårdar i Medelpad – Ett Liederprojekt


Hembygdsgårdar i Medelpad – ökad tillgänglighet
Medelpads Hembygdsförbund genomför nu en förstudie bland sina föreningar. Förstudien vill samla Medelpads hembygdsrörelse för att möta den efterfrågan på genuint kulturarv som både besöksnäringen och lokala aktörer söker.

Förstudien finansieras genom Leader Mittland Plus, strukturfondsmedel som är riktade till aktiviteter i glesbygd. Leader Mittland Plus är ett samarbete mellan kommunerna Timrå, Sundsvall, Ånge och Bräcke, och har målsättningen att det ska lysa i allt fler fönster i de kommunerna.

Med förstudien som grund vill vi öppna Hembygdsföreningarna/hembygdsgårdarna mer, så att immateriella, materiella och digitala kulturarvet blir tillgängligt för fler.

På många orter är Hembygdsgården en viktig mötesplats för bygden, med återkommande aktiviteter främst sommartid. De flesta Hembygdsgårdar ruvar på föremål och berättelser som är mycket värdefulla för var och en av oss att kunna ta del av. Kulturarvet är en viktig beståndsdel bl a i att lära mer om sitt ursprung och vad som format ens identitet, och också att få en bakgrund till nutid och att bättre förstå den samhällsutveckling som pågår.

Förstudien kartlägger föreningarnas förutsättningar, fångar upp och vidareutvecklar idéer, samt behov av utökad kompetens. Den blir grunden för ett genomförandeprojekt för att åstadkomma en Hembygdsrörelse som har en tydlig roll i det lokala samhället och är en aktiv part inom besöksnäringen.

Projektledare
/christin strömberg
Image

Förening:

Medelpads Hembygdsförbund

Skapad av: Olof Burlin (2019-02-13 20:00:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olof Burlin (2019-04-11 09:17:58) Kontakta föreningen