Om oss

Välkommen till Tuna Hembygdsförenings hembygdsområde Torkarlsberget, till denna fina samlingsplats och Matfors alldeles egna vardagsrum i det fria, välkomnas alla hembygdsvänner och allmänheten. Under sommaren är vägbommen upplåst och alla kan besöka Torkarlsberget. Till alla våra publika arrangemang och tillställningar är alla välkomna, oavsett om man är medlem eller ej.

Historik:

Tuna Hembygdsförening bildades den 28 mars 1932. Initiativtagare var överläraren Elon Dalenius, murarmästare Petter Sundberg samt Gottfrid Sundberg.
Hembygdsområdet Torkarlsberget om 5,6 hektar (drygt 11 tunnland), skänktes i två omgångar till hembygdsföreningen av makarna Hilma och Manne Karlsson i Vattjom.

Redan från starten började man samla in äldre föremål, vilka nu är uppe i ett antal av cirka 2000 st.

År 1972 anlitades personal från Länsmuseet i Härnösand, vilka skulle katalogisera föremålen och göra noggranna beskrivningar på dessa. Drygt 1500 st upptecknades då. 1989 började föreningens intendenter att katalogisera sådant föremål som skänkts till föreningen efter år 1972.

Händelser i Matfors
1793    En vattensåg i Matfors anlades i Ljungans nedre lopp.     
1819    Dickson & co blev delägare i sågen.     
1823    Dickson blev ensamägare till sågen. 
1830     Äldsta skolan var kyrkskolan som uppfördes –30.     
1833    Den nya sågen i Matfors förstördes fullständigt genom brand vintern 1833, sågen återuppfördes samma år enligt de gamla ritningarna. 

1835    Dickson anlade ett järnbruk vid forsen, där bearbetades tackjärn från Sörfors med kol framställt av sågverksavfallet.