Om oss

Marbäcks Hembygdsförening Den 11 maj 1936 bildades Marbäcks hembygdsförening på initiativ av kyrkoherde Erik Wastesson. Sedan en stor och välbelägen tomt i närheten av kyrkan skänkts till hembygds- föreningen av greve Carl Bonde och sjuksköterskan fröken Märta Bogeman välvilligt donerat erforderligt kapital, kunde initiativtagarens tanke förverkligas.

Ett överflödigt boningshus från Askeryds prästgård, från prosten Samuel Johan
Hedbors tid, inköptes och flyttades till hembygdsgården, där det nu utgör huvud-
byggnaden. Som flygelbyggnader äro uppförda ett soldattorp från Klinten och en loft-
bod från Biarp. Ett portlider från Kopparp och en basta från Äng ha även tillförts
hembygdsgården. Samtliga byggnader äro av äldre typ, troligen från början av 1700-
talet.
Föreningen är ansluten till Jönköpings läns hembygdsförbund, och dess medlems-
antal var (1956) ca 70 (idag år 2019 c:a 110 medlemmar). Ett stort antal äldre föremål har
tillförts hembygdsgården, och i dess byggnader förvaras omkring 270 sådana, vilka till
största delen insamlats i Marbäcks socken av föreningens intendent Simon Boström.

Bland föremålen kunna nämnas en ekplanka med kopparplåt och inskription om konung
Gustaf III:s besök på Flottholmen i sjön Ralången, äldre redskap för olika ändamål såsom
vagnar av trä, väv redskap,möbler, tavlor, stenyxor och andra fornfynd. Platsen har ett
högt och vackert läge med utsikt över Marbäcks kyrka och sjön Ralången.
Hembygdsgården utnyttjas även som församlingshem.
Föreningens uppgift är att vara en medelpunkt för hembygdsvårdens intressen samt
att hos ortens befolkning väcka kärlek till hembygden och dess minnen från gångna
tider.
Ur Sveriges bebyggelse 1956 Albert Gustafsson