Om oss

Välkommen till Möklinta, "kolmilornas socken”!

Och välkommen till vår välbevarad gammelgård.
Vi vill värna och vårda Möklintas miljö och dess kulturarv, öka kunskapen om bygden,
dess historia och fornminnen och stärka känslan för hembygden.
 
Image