Tipspromenader i Löt


 
 
 
 
 

Tipspromenaderna i Löt juli 2020 Resultat
Löts hembygdsförening anordnade under juli månad 8 olika tipspromenader runt socknen med start och mål i gamla skolan i Palmelund. Tipspromenaderna blev ett uppskattat sätt att besöka både kända och mindre bekanta delar av socknen. Turerna var av varierande längd, mellan 2,6 och 8,2 km långa. Vissa cyklade andra promenerade. Någon tog bilen runt för att besvara frågorna! De kortaste stråken var populärast, men överraskande många valde också  de längsta turerna. Promenaderna kunde man ta när som helst  under hela juli månad. 270 tipskuponger såldes och 208 lämnades in. Frågorna var inte alltid helt lätta men 17 personer  hade i alla fall  tolv rätt, av vilka 4 vinnare lottades fram.. Nedan återfinns uppgifter om vinnare, rätta svar och övrig information. Föreningen hoppas kunna lägga upp fler tipspromenader framöver, i alla fall till påsk och till nästa sommar! Att följa tipspromenaderna har för många visat sig vara ett trevligt och enkelt sätt att lära känna Lötbygden och samtidigt få lite motion!

Vinnare
1 Patrik Tinnert Trasmatta vävd av Rosa Petersson, Hjärpestad
 
2. Emma Löfberg . Hjärtsten “Välkommen”
 
3. Lisbeth Lennartsson Ljuslykta
 
4. Benny Johansson Trollslända

Inlämnade kuponger per runda:

Gul runda,(Mörby, Flatgatan) 6,4 km : 20 inlämnade kuponger
Lila runda, (Valsnäs)7,6 km : 21 inlämnade kuponger
Svart runda,(Arbelunda) 6,4 km 20 inlämnade kuponger
Grön runda (Nynäs,) 4,9 km 23 inlämnade kuponger
Brun runda (Norrmarksskogen)4,6 km 31 inlämnade kuponger
Blå runda (Hjärpestad) 8,1 km 22 inlämnade kuponger
Röd runda (Unnestad) 8,2 km 21 inlämnade kuponger
Orange runda (Norrby) 2,6 km 42 inlämnade kuponger
Okänd runda(ej markerad på kupongerna 8 inlämnade kuponger

Summa 208 inlämnade kuponger

Rätta svar

Tipspromenad juli 2020 gul markering
Fråga 1.
I en av Elsa Beskows älskade barnböcker skriver hon om ett antal tanter med var sin färg men också om en farbror. Vad kallas han?
Farbror Grön X. Farbror Brun 2. Farbror Blå Rätt svar: 2
Fråga 2.
I Kina förekommer det att man fiskar med dresserade fåglar. Vilken fågel är det frågan om?
Sillgrissla X. Knölsvan 2. Skarv Rätt svar: 2
Fråga 3.
Frukten kumquat är ett slags ………………?
Apelsin X. Äpple 2. Plommon Rätt svar: 1
Fråga 4.
Vad kallas döda rester av blad och andra växt-delar som fallit ner på marken?
Förna X. Nuna 2. Kärna Rätt svar: 1
Fråga 5.
Vilket var kodnamnet för det tyska angreppet på Sovjetunionen 1941?
1. Barbarossa X. Navarone 2. Centurion Rätt svar: 1
Fråga 6.
Ottenby Kungsgård på södra Öland har en berömd mur, som Karl X Gustav lät bygga. Muren byggdes som en revirmarkering men också för att inhägna ……………?
1. Hjortar X. Får 2. Hästar Rätt svar:1
Fråga 7.
I vilken stad hittar du Pradomuseet?
Paris X. Prag 2. Madrid Rätt svar: 2
Fråga 8.
Vad är det amerikanska namnet för prärievarg?
1. Peyote X. Coyote 2. Layote Rätt svar: x
Fråga 9.
Vilken å flyter genom Borås?
Nissan X. Viskan 2. Ätran Rätt svar: x
Fråga 10.
Vår vanliga gran kom till Skandinavien österifrån efter senaste istiden. Under vilken historisk period började granen då bilda skogar i Sverige?
Stenåldern X. Bronsåldern 2. Järnåldern Rätt svar: x

Fråga 11.
I vilken stad kan du besöka Piccadilly Circus?
New York X. London 2. Sydney Rätt svar: x
Fråga 12.
I vår gamla almanacka kallades mars månad för…………………?
1. Torsmånad X. Göjemånad 2. Vårmånad Rätt svar:2

Tipspromenad juli 2020 Lila markering

Fråga 1
Vem har skrivit följande rader: ”Du har tappat ditt ord och din papperslapp, du barfotabarn i livet”?
1. Dan Andersson X. Nils Ferlin 2. Harry Martinsson Rätt svar: x

Fråga 2
Ettåriga växter kallas också...?
1. Perenna X. Bienna 2. Annuella Rätt svar: 2

Fråga 3
Vad heter författaren till boken Da Vinci-koden som sålts i mer än 12 miljoner exemplar?
Dan Brown X. Henning Mankell 2. Michael Connolly Rätt svar:1

Fråga 4
Vad sysslar en entomolog med?
1. Fåglar X. Insekter 2. Ormar Rätt svar: x

Fråga 5
I vilket land är La Paz huvudstad?
1. Argentina X. Bolivia 2. Chile Rätt svar:x

Fråga 6
Yoga har med filosofi och meditation att göra. Vilket lands filosofi ligger till grund för yoga?
1. Indiens X. Kinas 2. Japans Rätt svar:1

Fråga 7
Vid vilken vindhastighet börjar vi tala om orkan?
1. 23 m/sek X. 33 m/sek 2. 43 m/sek Rätt svar:x

Fråga 8
På nyårsdagenhar vi under många år kunnat titta i TV på backhoppning från samma plats. Vilken plats?
Innsbruck X. Holmenkollen 2. Garmisch-Partenkirchen Rätt svar:2

Fråga 9
Om Pi får man lära sig på en lektion i....?
1. Gymnastik X. Historia 2. Matematik Rätt svar:2

Fråga 10
Vem var statsminister i Sverige när högertrafikomläggningen genomfördes 1967?
1. Tage Erlander X. Olof Palme 2.Thorbjörn Fälldin Rätt svar: 1

Fråga11
Efter ungefär hur lång ruvningstid kläcks ett hönsägg?
1. 1 vecka X. 2 veckor 2. 3 veckor Rätt svar: 2

Fråga 12
Vad hette i den nordiska mytologin den ase som blåste i Gjallarhornet?
1. Bifrost X. Heimdall 2. Loke Rätt svar x

 

Tipspromenad juli 2020 Svart markering

Fråga 1
Franska Indokina har delats upp i tre olika stater. Laos och kambodja är två av dem, men vilken är den tredje?
1. Burma X. Thailand 2. Vietnam Rätt svar:2

Fråga 2
Vilken bokstav är en vokal?
1. I x. J 2. K Rätt svar:1

Fråga 3
Vilken färg har smyckestenen Lapis lazuli?
1. Grön x. Blå 2. Röd Rätt svar: x

Fråga 4
Vilken fågel brukar förknippas med Öland?
1. Lärka x. Näktergal 2. Gök Rätt svar: x

Fråga 5
I vilket landskap hittar man Brösarps backar?
1. Skåne x. Halland 2. Östergötland Rätt svar: 1

Fråga 6
I vilken stad kan man se Romeo och Julias balkong
Venedig x. Verona 2. Versailles Rätt svar: x

Fråga 7
Vad är en hämpling?
1. en fågel x. en växt 2. ett däggdjur Rätt svar 1

Fråga 8
Vem var det som i boken Gullivers resor som utkom 1726 gjorde satir av sin tids samhällsförhållanden?
Jonathan Swift x. Jules Verne 2. Jack London Rätt svar: 1

Fråga 9
Vetenskapsmannen Albert Einstein skrev 1905 formeln E=mc2. Vad kallas formeln?
1. Gravitationsteorin x. Kontinuitetsteorin 2. Relativitetsteorin Rätt svar: 2

Fråga 10
Vad heter sångerskan som sjöng ”Vem vet, inte du, vem vet, inte jag?
1. Lisa Ekdahl x. Lisa Nilsson 2. Lisa Tolstoy Rätt svar 1

Fråga 11
En fjärdingsväg är ett gammalt svenskt längdmått innebärande en fjärdedel av en gammal svensk mil om 36 000 fot. Hur lång är en fjärdingsväg i meter?
1. 2672 meter x. 2743 meter 2. 2852 meter Rätt svar : 1

Fråga 12
Vad är benämningen på Främre Orienten, främst länderna längs östra medelhavets kusttrakter?
1. Oranien x. Levanten 2. Mesopotamien Rätt svar : x

Tipspromenad juli 2020 grön markering
Fråga 1.
Sveriges kronprinsessa Victoria föddes som prinsessa 1977. Vilket år blev hon kronprinsessa efter ändring i grundlagen Successionsordningen?
1. 1978 X. 1979 2. 1980 Rätt svar:2
Fråga 2.
Vad kallas en mening som går att läsa både framifrån och bakifrån och blir samma mening, t ex ”Ni talar bra latin”?
1. Polynom X. Anagram 2. Palindrom Rätt svar: 2
Fråga 3.
Hurdan är en person som är närig?
1. Girig X. Påflugen 2. Driftig Rätt svar:1
Fråga 4.
Vad heter huvudstaden i Skottland?
1. Glasgow X. Edinburgh 2. Aberdeen Rätt svar:x
Fråga 5.
Vem av följande var aldrig kung i Sverige?
1. Karl IX X. Henrik VIII 2. Oskar II Rätt svar: x
Fråga 6.
Vilket av följande grundämnen leder elektricitet bäst?
1. Guld X. Silver 2. Koppar Rätt svar: x
Fråga 7.
Ungefär hur lång tid tar det för månen att passera ett varv runt jordklotet?
En månad X. En vecka 2. Ett dygn Rätt svar: 1
Fråga 8.
Vad är en nesofil mycket intresserad av?
1. Öar X. Kyrkor 2. Bilar Rätt svar:1
Fråga 9.
Vad finns bakom Mona Lisa på det berömda konstverket som hänger i Louvren i Paris?1. Berg och vatten X. Himmel med regnbåge 2. Åkrar med bönder Rätt svar:1

Fråga 10.
I vilken semesterstad talar politiker i Almedalen varje sommar?
1. Vaxholm X. Visby 2. Borgholm Rätt svar:x
Fråga 11.
Vilken av följande bergskedjor ligger i Sydamerika?
1. Himalaya X. Klippiga bergen 2. Anderna Rätt svar:2
Fråga 12.
Vilket verktyg använder mannen på vägmärket som varnar för vägarbete?
1. En spade X. En borr 2. Ett spett rätt svar: 1

Tipspromenad juli 2020 brun markering

Fråga 1
Herman Linqvist har skrivit en bok om Napoleon som han tyckte var ett sisyfosarbete. Vad menas med sisyfos?
Svårt och omfattande X. Intressant och givande 2. Tungt och ändlöst Rätt svar:2

Fråga 2
Om du skall såga av en trädgren, vad använder du då?
Fogsvans X. Körnare 2. Rubank Rätt svar:1

Fråga 3
Vilken av följande metaller ingår i tandfyllningsmaterialet amalgam?
Bly X. Kvicksilver 2. Volfram Rätt svar:x

Fråga 4
I vilket hav ligger Galapagosöarna?
Stilla havet X. Indiska oceanen 2. Atlanten Rätt svar:1

Fråga 5
Vem ritade på 30-talet den första Volkswagenbilen?
Carl Benz X. Gottlieb Daimler 2. Ferdinand Porsche Rätt svar:2

Fråga 6
Hurdan är den som är vigilant?
Smidig X. Snabbtänkt 2. Vaksam Rätt svar:2

Fråga 7
På en karta är skalan 1:15 000. Hur långt är 1 cm i verkligheten?
15 meter X. 150 meter 2. 1 500 meter Rätt svar: x

Fråga 8
Att bli misstänkt för att vara häxa kunde förr leda till döden. Dödsstraff för trolldom avskaffades i Sverige år 1779. Vem var kung då?
Karl XII X. Gustav III 2. Karl XIV Johan Rätt svar: x

Fråga 9
Lhasa är sedan länge ett andligt och politiskt centrum. I vilket land?
Bhutan X. Nepal 2. Tibet Rätt svar: 2

Fråga 10
Vilken av följande begivenheter inträffar varje år i slutet av september?
Kräftpremiären X. Hummerpremiären 2. Surströmmingspremiären Rätt svar: x

Fråga 11
Vad är en roskarl?
En växt X. En sjukdom 2. En fågel Rätt svar:2

Fråga 12
Vad vill man påvisa med experimentanordningen Foucaults pendel?
1. Jordens rotation X. Jordens gravitation 2. Jordens densitet Rätt svar:1

 

Tipspromenad juli 2020 blå markering
Fråga 1.
Denne fältmarskalk är mest känd för sin stora seger vid El Alamein under andra världskriget?
1. Montgomery X. Rommel 2. Eisenhower Rätt svar: 1
Fråga 2.
Vilka pjäser är inblandade när man gör ”rockad” i schack?
1. Kung och drottning X. Kung och löpare 2. Kung och torn Rätt svar:2
Fråga 3.
Närmast norr om Gävle ligger …………?
1. Sundsvall X. Söderhamn 2. Hudiksvall Rätt svar:x
Fråga 4.
En TV-skärm mäts i tum. Hur mäter man?
1. På längden X. Diagonalt 2. På höjden Rätt svar: x
Fråga 5.
Vad betyder härförleden?
1. Hädanefter X. Ibland 2. Nyligen Rätt svar:2
Fråga 6.
Vad heter första delen av Jan Guillous trilogi om Arn Magnusson?
1. Korsriddaren X. Vägen till Jerusalem 2. Landet vid vägens slut Rätt svar:x
Fråga 7.
En cirka fem mil lång fjordliknande vik av Östersjön. Längst in mynnar Motala ström?
1. Bråviken X. Marsviken 2. Slätbaken Rätt svar: 1
Fråga 8.
Vilken av de här växterna är fridlyst i hela Sverige?
1. Blåsippa X. Vitsippa 2. Mosippa Rätt svar:2
Fråga 9.
Grisbukten var platsen för ett misslyckat USA-stött invasionsförsök 1961. Mot vilket land var invasionen riktad?1. Kuba X. Nicaragua 2. Chile Rätt svar:1
Fråga 10.
Vem hade tolv söner?
Abraham X. Isak 2. Jakob Rätt svar:2
Fråga 11.
Vad innebär det att maja?
1. Städa hela huset X. Pryda med grönt 2. Väva med vävstol Rätt svar: x
Fråga 12.
Passagerarfärjan Estonia sjunker och 852 människor omkommer. Vilket år hände det?
1. 1992 X. 1994 2. 1996 Rätt svar: x

 

Tipspromenad juli 2020 röd markering
Fråga 1.
Med vilket land förknippas musikinstrumentet bouzouki?
1. Grekland X. Portugal 2. Ungern Rätt svar: 1
Fråga 2.
Om någon har fått ett slag i solar plexus, var har hen då blivit träffad?
1. I huvudet X. I magen 2. I bröstet Rätt svar: x
Fråga 3.
Vad kallas den del av England, där dansk lag och sedvänja rådde under en del av vikingatiden?
1. Danelagen X. Dannebrogen 2. Daneamt Rätt svar: 1
Fråga 4.
Vad heter ån som rinner genom Uppsala?
1. Svartån X. Uppsala ström 2. Fyrisån Rätt svar: 2
Fråga 5.
Den 29 oktober för ett antal år sedan utropades Turkiet som republik. Vilket år?
1. 1923 X. 1943 2. 1963 Rätt svar: 1
Fråga 6.
Vad betyder ordet animositet?
1. Upprymdhet X. Ovilja 2. Skuldkänsla Rätt svar: x
Fråga 7.
Vilken är vårt lands minsta fågel?
1. Kungsfiskaren X. Kungsfågeln 2. Lövsångaren Rätt svar: x
Fråga 8.
Vilken uppfinning utvecklades av ingenjören och industrimannen Sven Winquist?
1.Kullagret X. Propellern 2. Skiftnyckeln Rätt svar:1
Fråga 9.
I asagudarnas boning Asgård växte en aks, som bredde ut sina grenar över hela världen. Vad hette trädet?1. Bifrost X. Vanadis 2. Yggdrasil Rätt svar: 2

Fråga 10.
Vilket år inträffade kärnkraftsolyckan i Tjernobyl?
1. 1976 X. 1981 2. 1986 Rätt svar:2
Fråga 11.
Vad betyder ordet bestickning?
1. Förlust X. Avdrag 2. Muta Rätt svar: 2
Fråga 12.
Om man befinner sig i Strängnäs, i vilket väderstreck ligger då Eskilstuna?
1. Norr X. Väster 2. Öster Rätt svar: x

Tipspromenad juli 2020 orange

Fråga 1
Vilken färg förknippar man med umbra?
Brun X. Gul 2. Grön Rätt svar:1

Fråga 2
I Portugal är Fado omtyckt, men vad är Fado?
Ett danssätt X. En folksångstyp 2. En maträtt Rätt svar:x

Fråga 3
Hur många år är ett millennium?
100 år X. 500 år 2. 1000 år Rätt svar:2

Fråga 4
Kryddan muskot kommer från muskotträdet. Varifrån på trädet kommer kryddan?
Roten X. Bladen 2. Frukten Rätt svar:2

Fråga 5
Vad hette den gris som i nordisk mytologi slaktades på kvällen och återuppstod på morgonen?
Särimner X. Sleipner 2. Faxe Rätt svar:1

Fråga 6
Vilket år invigdes den första järnvägen i Sverige?
1816 X. 1856 2. 1912 Rätt svar : x

Fråga 7
Vilken känd popartist hade en kompgrupp som hette The Shadows?
Mick Jagger X. Cliff Richard 2. Tommy Steel Rätt svar : x

Fråga 8
Vem anses vara de moderna olympiska spelens fader?
Baron de Balsac X. Baron de Coubertin 2. Baron de Pomeroy Rätt svar: x

Fråga 9
Vilken känd svensk seriefigur har sin hemvist i Vinkelboda?
Åsa-Nisse X. 91:an Karlsson 2. Kronblom Rätt svar:2

Fråga 10
Ett slags plommon är...
Moreller X. Mirabeller 2. Sardeller Rätt svar: x

Fråga 11
Vad är en kaskelot?
En båt X. En val 2. En ödla Rätt svar: x

Fråga 12
Vad är det som bestämmer när vår påsk infaller?
1. Antal dagar efter juldagen X. Fullmåne efter vårdagjämning 2. Solförmörkelse efter trettondedagen Rätt svar :x

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

 

Beskrivning av de åtta tipspromenader som Löts hembygdsförening anordnar under juli månad. Start och mål vid Löts gamla skola.


Promenaderna är av olika längd och går dels på asfalterad väg, dels på traktorvägar, som erbjuder varierande underlag. Ta det lugnt och lycka till!

1. Norrby-rundan 2,6 km. Orange markering på kartan.
Vår kortaste runda, helt på asfalt.
Rutt: Skolan – söderut på Lilla Palmelundsvägen – Lötvägen - sväng höger in på Sandhagsvägen, sväng höger på gångvägen genom Mejeriskogen, sväng vänster Jons väg, därefter sväng vänster Södra Norrbyvägen. I Norrby sväng höger in på Mellangatan och ta höger in på Palmelunds-vägen tillbaka till skolan.

2. Anna-rundan 4,9 km. Grön markering på kartan.
Asfalt och grus.
Rutt: Skolan, söderut på Lötvägen, sväng vänster mot Nynäs, sväng höger Stensbrovägen (på håll ser man Annas kvarn - sväng höger Treuddegatan – sväng höger och ta Lötvägen tillbaka till skolan.

3. Backen-rundan 6,4 km. Gul markering på kartan.
Asfalt (mestadels) och grus.
Rutt: Skolan – sväng höger och ta Södra Norrbyvägen och följ den förbi Norrby - sväng vid markering in på Flatgatan till Mörby (ni passerar gården ”Backen”), sväng vänster in på Västra Mörbygatan och följ den ut till höger på Lötvägen tillbaka till skolan i Palmelund.

4. Norrmarksskogsrundan 4,6 km. Brun markering på kartan.
Asfalt och grus.
Rutt: Skolan – sväng höger och ta Södra Norrbyvägen – i Norrby sväng höger in på Mellangatan och fortsätt rakt över Palmelundsvägen. Följ vägen till vändplanen i skogen, gå tillbaka till Palmelundsvägen och sväng vänster. Följ vägen tillbaka till skolan.

5. Arbelunda-rundan 6,4 km. Svart markering på kartan.
Asfalt och grus.
Rutt: Skolan - sväng vänster och ta Lötvägen norrut – sväng höger mot Kårehamn - sväng vänster i Arbelunda och håll vänster förbi sista huset i raden (Norrgården). (På ängen norr därom ligger bysmedjan och den som vill kan ta en utstickare till den vackra kvarnen med stenfot.) Fortsätt vänster till Lötvägen, sväng vänster söderut tillbaka till skolan i Palmelund.

6. Unnestadsrundan 8,2 km. Röd markering på kartan.
Asfalt och grus (mestadels, ibland stenigt).
Vår längsta tur som också passerar sockengränsen. Underlaget är inte lätt- cyklat på traktorvägen från Norrby till Unnestad och inte heller från Unnestad till Palmelundsvägen. Det är dock en vacker och omväxlande väg förbi dammarna i Norrby, i lövskog med beteshagar och förbi åkrar och gårdar!
Rutt: Skolan - sväng höger och ta Södra Norrbyvägen, sväng höger in på Mellangatan, sväng vänster ungefär mitt på gatan innan det stora grå huset vid postlådorna – följ vägen förbi dammarna, åkrarna och lövskogen till byn Unnestad. Vägen svänger höger och följ den till Palmelundsvägen, där man tar höger och cyklar/går tillbaka till skolan i Palmelund.

7. Hjärpestadsrundan 8,1 km. Blå markering på kartan.
Asfalt (mestadels) och grus.
Rutt: Skolan - sväng höger och ta Södra Norrbyvägen. Följ vägen förbi Norrby och sväng höger på avtagsvägen mot Hjärpestad. Följ vägen förbi byn och förbi Hjärpestadskvarnen - sväng vänster in på Laxebyvägen och ta strax därefter till vänster mot Norrby. Följ Norrbyvägen till skolan i Palmelund.

8. Boduddeturen 7,6 km. Lila markering på kartan.
Asfalt och grus (sjögatan).
Rutt: Skolan - sväng höger, därefter vänster in på Sjöstrands gata – ta sedan gångvägen genom Mejeriskogen och sväng vänster in på Sandhagsgatan – korsa Lötvägen och ta vägen till Valsnäs – sväng höger i byn och fortsätt rakt fram in på Valsnäs Södra Sjögata.
Framme vid Bodudden – ta ett dopp eller en fika och ta samma väg tillbaka till skolan i Palmelund.

karta 1900.pdf

Editerad av: Elisabeth Axelsson (2020-08-19 08:57:55)