Om oss

Löts socken - en kulturbygd vid Östersjöns strand rik på fornminnen men också en levande bygd med aktiva företag och stora möjligheter till rekreation! 
Löt en socken på östra Öland gränsar i norr till Alböke, i väster till Köpingsvik och i söder till Egby socknar. Ytan är 33,68 kvadratkilometer. Folkmängden rör sig kring ca 300 personer.

I centrum ligger Löts kyrka, med fem byar runt Arbelunda och Hjärpestad som är radbyar, Valsnäs, Norrby och Mörby.Norrut i socknen ligger enskilda gårdar Torparhorva, Torpargärde och Petgärde. Vid kusten en fiskehamn, Kårehamn. Här finns fiskbutik samt restaurang. I söder finns kronfastigheten Spångebro. Samhället kring kyrkan heter Palmelund där finns samlingslokalen Lötgården och de före detta skolbyggnaderna. Löts kyrka byggdes av byggmästare Peter Isberg och invigningen var 1843. Kyrkan ersatte en äldre kyrka och på platsen har kyrkor funnits sedan medeltiden. Samme byggmästare fick 1850 i uppdrag av församlingen att bygga ett nytt skolhus där nu Löts Hembygdsförening har sin hemvist.