Om oss

Välkommen till Loftahammars Hembygdsförenings Hemsida Loftahammars Hembygdsförening bildades den 5 september 1947. Det var ortens kantor Erik Häggström som blev föreningens första ordförande. Föreningen köpte då väderkvarnen för 500 kronor samtidigt som man fick dispositionsrätten på marken. Det första som engagerade föreningen var tillkomsten av ett sockenvapen. Och i februari 1951 fastställdes det av konungen. Vapnet är en flundra.
Tjugo år senare eller närmare bestämt den 20 april 1967 fick Hembygdsföreningen ett gåvobrev på marken av familjerna Tage Stenhammar och Holger Egmyr.

 Väderkvarnen som är av holländsk typ byggdes 1851 och var i drift till 1932. Många reparationer behövdes naturligtvis under åren. Och hur dessa gjordes är för oss idag en gåta när inga maskinella krafter kunde användas. 1988 blåste vingarna sönder. En större reparation inleddes 1991 då en ny gångås och nya vingar monterades, men nu fanns det lyftkranar till hjälp.

Hembygdsgården ligger på toppen av Aleglo by.

1978 flyttades ett magasin från Bolagsgården i Tångered till Hembygdsgården.
Det blev så småningom föreningens museum.
På övre våningen har markensbåten Teresia och en lillöka, typ tjustöka sin sista ankringsplats.
Museet i nedre plan är fyllt med olika allmogeredskap och fiskeredskap.

Kaffestugan Torsborg

Bakom museet ligger ryggåsstugan Torsborg.
Den låg inne i Loftahammars samhälle med samma namn.
Den kom på plats 1986, och fraktades dit hel.
Skänktes av Västerviks kommun till Hembygdsföreningen.