Om oss

Föreningens ändamål är att värna om och vårda Ljustorpbygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl a genom - att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner. - att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls och miljöplanering. - att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.. - att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ, som gagnar bygden och dess utveckling - att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia. Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden.

Kontakta oss

 Ljustorps hembygdsförening, Lövbergsåsen 261, 861 93 LJUSTORP
 Ljustorps hembygdsförening, Hamre, 861 93 LJUSTORP
 0703549887[email protected]