Ett nytt verksamhetsår

Ett nytt verksamhetsår väntar oss och vi får snart öppna Hembygdsgården för årets alla aktiviteter.

Välkommen till årets aktiviteter!

Hälsningar
Lerbäcks Hembygdsförening.

Jörgen GeschwindtFotograf: Jörgen Geschwindt

Skunkkalla

Veteranfordonsträff 19 juli

Årets veteranfordonsträff samlade många gamla fina nypolerade fordon. Det var bilar, traktorer och även tvåhjuliga fordon. Gårdstunet fylldes fort och även besökare utan fordon kom för att se och minnas nostalgi…………..

Jörgen GeschwindtFotograf: Jörgen Geschwindt

Jörgen GeschwindtFotograf: Jörgen Geschwindt

Jörgen GeschwindtFotograf: Jörgen Geschwindt

Spånbrokällan 12 juli

Vid den fint blomstersmyckade Spånbrokällan och i den sköna sommarkvällen samlades på onsdagskvällen ett 60-tal besökare för att dricka av det järnhaltiga källvattnet.

Kvällen började med en tipspromenad, sedan underhöll Spikblecket och Bo Gäfwert med sitt dragspel. Som avslutning på kvällen läste Ingvar Björck några dikter av Sonja Öhrman-Eriksson.

Yngve FolkessonFotograf: Yngve Folkesson

Underhållning vid Spånbrokällan

Yngve FolkessonFotograf: Yngve Folkesson

Publik vid Spånbrokällan

Folkskolan 175 år. Från vår fotoutställning.

LerbäcksarkivetFotograf: Lerbäcksarkivet

Lugnet. Lerböcks äldsta skola

 

LerbäcksarkivetFotograf: Lerbäcksarkivet

Björkbackens skola 1903

Skogsdag vid Högalund

Jörgen GeschwindtFotograf: Jörgen Geschwindt

Skogsdag Högalund

Jörgen GeschwindtFotograf: Jörgen Geschwindt

Skogsdag Högalund

Jörgen GeschwindtFotograf: Jörgen Geschwindt

Skogsdag Högalund

Jörgen GeschwindtFotograf: Jörgen Geschwindt

Skogsdag Högalund

Jörgen GeschwindtFotograf: Jörgen Geschwindt

Skogsdag Högalund