Om oss

En liten ideéll förening som värnar om Ledja skola och om bygden Ledja.

Ledja skola har stått på sin plats i över 100 år, som ett nav i bygden Ledja. 

Skolan togs över av den lokala hembygdsföreningen och nu använder vi den som vår samlingslokal. 

Vi i Ledja Byalag anordnar grillkvällar, viskvällar, återvändardagar och flera andra uppskattade evenemang.