Färjeepoken


När landsvägen till Jukkasjärvi kyrkby blev klar för trafik år 1933, anlades också ett färjeläge här, - en ny överfart till byn.

Den första landsvägen från Kiruna till Jukkasjärvi blev klar år 1909 till Poikkijärvi, där också en brygga anlades. Sedan fick man ta sig över älvsjön till kyrkbyn med båtar eller med en liten roddfärja sommartid.

K22 Färjan Vinter

Efter att färjeläget i Laxforsen anlades. På vintern var det isvägen som gällde, med de mer eller mindre strapatsrika förfallsperioderna vår och höst.


Den första färjan i Laxforsen började gå 1932?

K02 Färjan med buss på 1930 talet

Det var en mindre träfärja, som dock redan från början kunde frakta över personbilar, mindre lastbilar och bussar, hästekipage, kor m m.

K09-Färjan-med-kapten

Färjan drogs med klampar utefter en kraftig stållina som spänts över älven. Storleken på färjorna ökade med åren, i takt med trafiken.

K11 Färjan med buss BD1858 och personer

Den sista färjan kunde ta en last av max 10 ton de sista åren i början på 1950-talet. En modernare och större plåtfärja var planerad men man byggde första bron istället.

K51 Salomonssons framför Färjestugan


Den första färjkarlen
var Josef ”Jåseppi” Salomonsson från Jukkasjärvi. Han hade att sköta överfarten och skulle stå till förfogande i stort sett dygnet runt de första åren. Under färjesäsongen mellan maj och november hade han också familjen och två kor med sig. Vintertid skötte han isvägarna över älven. Alla som skulle över fick de första åren betala en avgift.

Det kostade 5 öre för en person och mindre kreatur och 50 öre för en personbil eller hästvagn. Motorcykel kostade 25 öre och cykel 10 öre.

Familjen bodde i färjestugan och för korna fanns en liten ladugård i närheten. Korna betade i Laxforsen-området.

K31 Färjan Tidtabell

Färjeepoken varade
knappt tjugo år, tills första bron över älven byggdes 1952. Under dessa år hände flera allvarliga incidenter och olyckor. Båtar kantrade när de körde på linan, linan lossnade eller gick av med folk och fordon på och färjan flöt iväg, - oftast vid högvatten. Det allvarligaste som hände var när en personbil for över färjkanten ner i älven och tre Jukkasjärvibor drunknade i bilen 30 maj 1951. Detta var avgörande för att första bron byggdes skyndsamt och kunde tas i trafik vintern 1952/53.  

Rune Henriksson 2004-11-12

Alla färjebilder: Klicka här

Förening:

Laxforsens Bygdeförening

Skapad av: (2012-07-28 13:11:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Laxforsens Bygdeförening (2019-02-05 13:56:30) Kontakta föreningen