Valborg 2009


Leif Dahl med Lännäs kyrkokör stod för vårsånger och Lennart Lundström höll
vårtal.

c.a 150 personer besökte forngården där Lotteri- och korvförsäljning samt
liten majbrasa förgyllde kvällen

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-10 09:07:11)